Left Sidebar Content

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים

לימודי חכמת הקבלה - איך לומדים ומה לומדים?

 

מילות פתיחה

תוכנית הלימודים במכללת "קבלה לעם" מהווה פריצת דרך בתחום לימוד הקבלה האוטנטית. הלימוד ב"מכללת "קבלה לעם" מעניק לך, התלמיד, מידע רחב על חוכמת הקבלה, מושגי היסוד שלה, ערכיה, אופן הלימוד המיוחד שלה ומכין אותך כראוי ללימוד ספר הזוהר, במסגרת שיעור הקבלה היומי של הרב ד"ר מיכאל לייטמן.

הלימודים במכללת "קבלה לעם" מושתתים על תוכנית לימוד ייחודית ומגוונת, המבוססת על כתבי המקור של גדולי המקובלים בכל הזמנים: רבי שמעון בר יוחאיהאר"י הקדוש, הרב יהודה אשלג - "בעל הסולם" והרב ברוך שלום אשלג.

בנוסף להרחבת האופקים והדעת רוכש התלמיד כלים מעשיים להתמודדות עם אתגרים בחיים ומענה לשאלות בתחום חופש הבחירה, הטוב והרע, יעודו של האדם עלי אדמות, ועוד. השיעורים ב"מכללת "קבלה לעם" מועברים בצורה פשוטה ברורה ומובנת.

ייחודיות הלימוד

תוכנית הלימודים במכללת "קבלה לעם" משלבת בין הלימוד השכלי, האקדמי, המוגדר, לבין החוויה הרגשית והאישית, שמתעוררת בלבו של כל מי שזכה להתחבר אל כתבי המקור של המקובלים.
כמסורת המקובלים בכל הדורות, גם אנחנו, ב"מכללת "קבלה לעם", רואים חשיבות רבה בלימוד משותף של חכמת הקבלה. הלימוד יחד מעצים את חווית הלימוד ומשמש ככלי להתפתחות הרוחנית של התלמיד.

מבנה הלימודים

תוכנית הלימודים ב"מכללת "קבלה לעם" מחולקת לשני שלבים:

שלב א: לימודי יסודות - היכרות מעמיקה עם מושגי היסוד של חכמת הקבלה.

  • הלימודים נמשכים שני סמסטרים.
  • כל סמסטר מורכב מ-10 מפגשים שבועיים.
  • בכל מפגש שיעור אחד בן שעה ו-45 דקות.

 

שלב ב: לימודי המשך - לימוד מעמיק של מגוון הנושאים שבהם עוסקת חכמת הקבלה.

  • כל סמסטר מורכב מ-10 מפגשים שבועיים.
  • בכל מפגש שיעור אחד בן שעה ו-45 דקות.
  • תנאי קבלה: סיום לימודי היסודות. 
  • התלמיד נרשם בכל פעם לסמסטר אחד בלבד.

הקורסים במכללת "קבלה לעם"

 

לימודי יסודות

שם הקורס: "מבט לקבלה"בחזרה למעלה

מבוסס על המאמרים: "מהותה של חכמת הקבלה", "השלום", "החירות".

מבנה המציאות ע"פ חכמת הקבלה - מבט מקיף על המציאות הרוחנית והגשמית לפי כתבי "בעל הסולם".

נושאים שילָמְדו: תפיסת המציאות, גשמיות ורוחניות, טוב ורע בבריאה, עשר הספירות, ועוד.

לסילבוס הקורס

שם הקורס: "עולמות נפגשים"בחזרה למעלה

הקורס "מבנה העולמות הרוחניים", לוקח את התלמיד למסע היכרות מרתק ומאתגר עם מבנה המציאות הרוחנית, ממחשבת הבריאה, דרך בריאת הנברא, חטא עץ הדעת ועד למציאות האדם בעולם הזה.

הקורס מבוסס על המאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" של בעל הסולם, שנכתב כהקדמה לפירוש "הסולם" לספר הזוהר. שליטה בסיסית בחומר הלימוד של הקורס, מקנה לתלמיד כלים להבנת הכתבים העיקריים של בעל הסולם: פירוש "הסולם" לספר הזוהר ותלמוד עשר הספירות. הקורס הוא בבחינת חובה לכל מי שמעוניין ברכישת יסודות מקיפים בלימוד חכמת הקבלה.

הלימודים בקורס משלבים בין היתר גם קריאה במאמרי הרב"ש ובכתבים נוספים של בעל הסולם, שבעזרתם נבין את חומר הלימוד בהקשר של העבודה הפנימית-הרוחנית שעלינו לעשות.

לסילבוס הקורס

לימודי המשך

שם הקורס: "כתבי רב”ש: עקרונות בעבודה פנימית"בחזרה למעלה

מבוסס על מאמרי רב"ש על קטעים מספר הזוהר.

המשך ההיכרות עם סדר המצבים שעל האדם לעבור בדרכו הרוחנית

נושאים שילָמְדו: קליפה וקדושה בעבודת האדם, יגיעה רוחנית מהי, ידיעה ואמונה, קשר בין עליון לתחתון, יחס נכון למצבים השונים בדרך הרוחנית, משחק כאמצעי להתפתחות רוחנית, משמעות המושג מסירות נפש ועוד.    

לסילבוס הקורס

שם הקורס: "כתבי רב"ש: חכמת הלב"בחזרה למעלה

מבוסס על מאמרי רב"ש על קטעים מספר הזוהר.

סדר המצבים שעל האדם לעבור בדרכו הרוחנית.

נושאים שילָמְדו: מהי תפילה, רגש ושכל, שמחה בדרך הרוחנית, קשר בין גשמיות לרוחניות, זכר ונקבה ברוחניות, איך מגבירים את הרצון לרוחניות, חגי ישראל כמצבים פנימיים באדם, ועוד.

לסילבוס הקורס

שם הקורס: "שער לזוהר"בחזרה למעלה

מבוסס על המאמר "הקדמה לספר הזוהר".

עבודה פנימית - עקרונות יסוד בדרכו הרוחנית של האדם

נושאים שילָמְדו: מחשבת הבריאה, מהי נשמה, תיקון הנשמה, קליפה וקדושה, משמעות המושגים תורה ומצוות ע"פ חכמת הקבלה ועוד.

לסילבוס הקורס

שם הקורס: "שלבי ההשגה הרוחנית"בחזרה למעלה

חומר הלימוד בקורס "שלבי ההשגה הרוחנית" מבוסס על אחד מחיבוריו החשובים והמקיפים ביותר של הרב יהודה אשלג, "בעל הסולם", "ההקדמה לתלמוד עשר הספירות". בהקדמה לתלמוד עשר הספירות מתאר "בעל הסולם" את כל התחנות בדרכו הרוחנית של האדם: מהעבודה ב"לא לשמה", דרך העבודה ב"לשמה" והעלייה בסולם המדרגות הרוחניות עד להשגת מטרת הבריאה. 


במהלך הלימוד נעמיק ונרחיב את הבנתנו בעבודה הפנימית רוחנית של האדם, ביחס הנכון ללימוד חכמת הקבלה ובחשיבות הסביבה כאמצעי להגיע להשגה רוחנית.    

לסילבוס הקורס

שם הקורס: "מהסתר לגילוי"בחזרה למעלה

מבוסס על המאמרים "מתן תורה""הערבות""מבוא לספר הזוהר", מאמרים מספר "שמעתי"ועוד.

העמקת ההיכרות עם חכמת הקבלה ומאמריו של "בעל הסולם".

נושאים שילָמְדו:  נשמת האדם הראשון, תפיסת המציאות ע"פ חכמת הקבלה, חטא עץ הדעת, משמעות המושג משיח ע"פ חכמת הקבלה ועוד.

לסילבוס הקורס

שם הקורס: "הלב מבין"לסילבוס הקורס

מבוסס על מבחר מאמרים מתוך הספר "שמעתי" מאת בעל הסולם

לימוד מתוך מאמרים נבחרים מהספר "שמעתי" מאת בעל הסולם. הכוח הטמון במאמרי "שמעתי", ייחודי לספר זה בלבד. אי אפשר למצוא אותו בכתבי מקובלים אחרים. המאמרים בספר מצטיינים בחדות רבה שמכוונת את נקודת המבט של התלמיד ואת תשומת לבו כלפי המציאות כך שיוכל לחדור לפנימיות הדברים.

בתחילת כל שיעור נאזין יחד לקטעים מתוך שיעוריו של הרב ברוך אשלג, הרב"ש. בסוף כל שיעור נקיים דיון פתוח בנושא השיעור.    

לסילבוס הקורס

שם הקורס: "זוהר לעם" בחזרה למעלה

מבוסס על קטעים נבחרים מתוך  "זוהר לעם"'

לימוד קטעים שונים מספר הזוהר, שעוסקים במגוון נושאים מחכמת הקבלה

נושאים שילמדו: איך ללמוד את הזוהר, תפיסת המציאות, נשמת אדה"ר, חטא עץ הדעת, ג' קוים, מבנה עולם האצילות, משמעות המושג השכינה הקדושה , ועוד.

שם הקורס: "תלמוד עשר הספירות"בחזרה למעלה

בעשרה שיעורים מתוך עשרה חלקים מתע"ס נלמד על המערכת העליונה כפי שהאר"י ובעל הסולם כתב לנו. הספר מלווה בפירושי מילים ושאלות על החומר הנלמד. הספר מתאר את היחס לזולת, וכמה שינויים הוא צריך לעבור. עולמות, ספירות, פרצופים, נשמות, הכל נמצא בתוך עשר הספירות.
המבנה שלנו הפנימי, זה האנטומיה הרוחנית של האדם הנמצא בעולם הזה. נלמד בעצם על הפעולות שמתרחשות אצלנו בנשמה. לכן מה שאנחנו קוראים, אנחנו צריכים בזה לרצות לגלות את הפעולות הללו בנו. ולא חשוב כמה שאנחנו מבינים , אני רוצה להכיר, זה נקרא משתוקק לדעת מה שלומד, אז לפי זה יש עליו אור מקיף.

לסילבוס הקורס

לקבלת מידע נוסף:

שם:  * :
מייל: * :
טלפון: :

אני רוצה לקבל מכם דיוור מעת לעת. לעולם לא נשתמש בפרטיך ולא נמכור או אשכיר אותם לכל גוף אחר. הם יישארו חסויים אצלנו, ובכל שלב תוכל לצאת מרשימת התפוצה שלנו.

אבטחת הרשמה:
הקלידו את הכיתוב המופיע בתיבה:


להרשמה למכללה

הקורס מורכב מעשרה מפגשים וירטואליים בקבוצה,
שיתקיימו דרך הזום עם מיטב המרצים שלנו,
ויעניקו לך את היסודות העיקריים של שיטת הקבלה.
שיטה שאפשר ליישם ולשלב בקלות בתוך החיים,
ולהוסיף להם תוכן, עומק, משמעות, הרמוניה ושמחה.

בואו ללמוד את חכמת האמת!
לפרטים נוספים על הקורס הקרוב >>

 

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content