Left Sidebar Content

תוכנית הלימודים

מכללת קבלה לעם

תוכנית לימודים לקורס - "תלמוד עשר הספירות"

1 - תע"ס כרך א' - חלק ראשון - צמצום וקו

פרק א' - מבאר את ענין צמצום א' שנצטמצם אור אין סוף ב"ה בכדי להאציל הנאצלים ולברוא הנבראים אין עוד עולמות וכל הנשמות העתידות כבר כלולות באין סוף.

2 - תע"ס כרך א' - חלק שני - עגולים ויושר.

עגולים, נקרא שאין לי כאן שום שליטה, אני מתמלא במשהו שאני לא עושה על זה שום עבודה.
יושר נקרא לפי המסך, כמה שאני מסוגל לקבל על מנת להשפיע. לפי מידת השתוות הצורה.
שבעגולים יש שלמות מאין סוף, ביושר יש שלמות מהשתוות הצורה.

3 - תע"ס כרך א' - חלק רביעי - עשר הספירות של העקודים

ע"ס - יותר מזה אין בכל הבריאה, בחלק זה הוא מברר לנו בעצם מאיזה חומר אנחנו בנויים, רצון לקבל שמקבל כל מיני צורות שהם ע"ס, רב גוניות שביניהם, ומי שיודע את ההתכללות שביניהם לאט לאט מבין את הכוח שבבריאה.

4 - תע"ס כרך ב' - חלק שישי - עשר הספירות של עולם הנקודים

החלק שמתייחס לצמצום ב', הקשר בין הפרצופים, התערבבות, הכנה לשבירה, תיקון מלכות על ידי בינה.

5 - תע"ס כרך ב' - חלק שביעי - עשר הספירות דז' מלכים קדמאין דמיתו

גילוי השבירה משמש לתיקון. כל עולמות אבי"ע מתחת השבירה יש בהם את ההכנה הזאת , תכונות הבורא ותכונות הנברא, בינה ומלכות.

6 - תע"ס כרך ג' - חלק שמיני- עשר הספירות של עולם האצילות

מאות עו' - לידת אדם הראשון.   

7 - תע"ס ג' חלק תשיעי : זווגי הספירות

מה קורה אחרי שניתקן עולם האצילות. התחתון ביותר מסדר כל המ"ן ממטה למעלה עז אין סוף, ומעורר אור גדול במדרגות עליונות, והכל נרשם על שמו, ואפילו לא יודע על זה. כל הפעולות איך לברר את הפעולות של בינה להשליט אותו על מלכות, המן הזה אנחנו צריכים לצייר אותו נכון. שהעליון יענה זה נקרא שהתמלאה הסאה.

8 - תע"ס ג' חלק עשירי : עיבור ראשון דז"א

אין אסיר מציל עצמו מבית האסורים, הכלי לא יכול לבצע תיקונים, אלה רק מהמדרגה העליונה. איך אנחנו מעוררים את העליון לתקן אותנו?

9 - תע"ס כרך ו' - חלק חמשה עשר - בנין הנוקבא דז"א

כמה שהנשמות השבורות שלמטה ממנה בעולמות בי"ע יצטרפו לנוקבא זה הבניין. איך אנחנו נכללים בעיקרון של ואהבת לרעך כמוך. רעך = ט' ספירות.

10 - תע"ס כרך ו' - חלק  ששה עשר- ג' העולמות בריאה יצירה ועשיה

ענין עולמות בי"ע, מה בחינתם בראשונה מטרם שניתקנו בספירות ופרצופים. אות ט'- עולמות אביע כולם נעשים ממה שהוברר מאותם ז' מלכים. אות מג' - אדה"ר לא היה לו חלק מעולם העשיה, אמנם גופו מעולם היצירה ונפשו מעולם הבריאה ורוחו מנוקבא דז"א דאצילות.

להרשמה למכללה

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content