Left Sidebar Content

מדע ותפיסת המציאות

שיטת התיקון של אברהם

הרבה לפני איינשטיין, תורת היחסות והפיזיקה הקוונטית, שמדברת על עקרון אי-הוודאות והשפעת הצופה על מה שהוא רואה -חי לו בחור אחד בשם אדם. כשהוא התבונן בעולם הסובב אותו עם כל הבאלגן של החיים והצרות של אנשים, עלתה בו שאלה אחת: מה נהיה? הוא החל לחקור את המציאות לכל עומקה וגילה שלעולם עצמו אין צורה מוגדרת, אלא שהיא מצטיירת בתוך האדם. משמעות הגילוי הזה היא לא פחות ממדהימה, כי היא אומרת שהעולם אשר נראה לעתים אכזרי לעתים מבולבל, נראה לנו כזה בגלל הנתונים הפנימיים שלנו. בגלל הרצונות, התכונות, המחשבות והכוונות שלנו. ואם נצליח לשנות את הטבע שלנו מבפנים, העולם שאנו רואים ישתנה מהקצה אל הקצה.

גילוייו של אותו חוקר שחי לפני 5777 שנה הפכו אותו למקובל הראשון. במאמרו "תורת הקבלה ומהותה", אומר על כך בעל הסולם - הרב יהודה אשלג: "אדם הראשון, היה הראשון, למקבלים סדר של ידיעות מספיקות להבין ולהצליח ולנצל עד לקצה, מכל מה שראה והשיג בעיניו". אדם מסר את חכמת הקבלה לתלמידיו, וכך עברה שיטת המחקר הייחודית של המקובלים מדור לדור.

כעבור עשרים דורות הופיע אברהם. היה זה לפני כ-3800 שנה במסופוטמיה, שהיוותה את ערש האנושות דאז. אנשים מכל מיני שבטים חיו שם יחד, ככתוב: "ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים" (בראשית יא, א). אבל פתאום החיים הרגועים שלהם החלו להתערער. האגו של כל אחד קפץ עד השמים, כמתואר בסיפור הסימבולי של מגדל בבל. אנשים החלו להתייחס רע זה לזה, הפסיקו להבין איש את אחיו. כתוצאה מהשנאה ביניהם, התגלו קשיים בכל תחומי החיים, החל משחיתות בממשל ועד בעיות בחינוך הדור הבא. מה אפשר לעשות, אמרו הם לעצמם, כזהו טבע האדם, רע מנעוריו. אף אחד לא ראה אפשרות לתקן את המצב. חוץ מאברהם.

אברהם גילה את חכמת הקבלה יותר לעומק, וסידר אותה בצורה שתתאים לבני דורו. הוא פנה לכולם והציע גישה חדשה לחיים. את דבריו הוא הסביר בכמה רמות. קודם כול, אמר אברהם איש החסד, אם אנחנו רוצים שיהיה טוב עלינו ללמוד להתחבר זה לזה באהבה, מעל כל השנאה שמתגלה. מעבר לכך, חשוב שנבין שתפיסת המציאות שלנו שגויה, כלומר שאנחנו תופסים את המציאות לא כמו שהיא. סביבנו יש "אור אין סוף", משהו מיוחד מאוד שאין לו שום צורה, אבל בהתאם לתבנית הפנימית שלנו, בהתאם לרצונות ולתכונות שלנו, האור זה מצייר בנו תמונת עולם, וזה מה שאנחנו מרגישים כמציאות. כל הניסיונות שלנו לשנות את העולם משולים למשחק עם צללים, עם משהו שלא קיים. אמנם נדמה לנו שקיימים סביבנו אנשים, בעלי חיים, צמחים ואבנים, המון עצמים וחפצים שונים, אבל אם נלמד לכייל את פנימיותינו בצורה אחרת, נראה עולם אחר. לכן אנחנו לא צריכים להתמודד עם אלף ואחד גורמים חיצוניים, אלא רק לסובב בתוכנו כמה נתונים, ובזה נראה תמונה חדשה ממש.

"זהו המחקר המכונה לחכמי הנסתר בשם 'אחד'. והאבה ראשון לחקירה זוהי האברהם אבינו" (בעל הסולם, מאמר "תכונתה של חכמת הנסתר בכללה"). אברהם לימד שיש בטבע מקור אחד לכל התענוגים וההנאות, לכל הרצונות והשאיפות, לכל הכוחות והמילויים. מקור אחד, "אור אין סוף", שנמצא מסביבנו וממלא את הכול. כוח אחד שאותו אנחנו צריכים לחקור ולגלות, ואליו עלינו להתאים את עצמנו. דרך כל מה שקורה לנו בחיים, דרך כל כוחות הטבע שפועלים עלינו, אנחנו צריכים לכוון את עצמנו נכון כדי להגיע אל הכוח העליון הזה, שנקרא גם "בורא". תכונתו היא אהבה ונתינה, השפעה טובה, ואם רצוננו להוציא מהחיים את הכי טוב שרק אפשר, עלינו לעבוד על עצמנו עד שנצליח להיות כמוהו. להידמות לו, ביחסים שלנו זה לזה.

לא מדובר בעשיית טוב לאחרים כי זה עושה לך טוב, אלא ברכישת טבע חדש, הפוך לטבענו המקורי. לשם כך צריך ללמוד את השיטה לצאת מגבולות הרצון הפרטי שלנו, להרגיש את רצון הזולת ולשאוף למלא אותו. בכך אנחנו מכיילים את עצמנו לתפיסת מציאות שאינה תלויה ברצון הטבעי שלנו, אלא ברצון החדש. ואז אנחנו יכולים להשוות בין התפיסה האגואיסטית המקורית לבין התפיסה האלטרואיסטית החדשה, וביחס שבין שתי תמונות המציאות האלה גם לתפוס את המקור שממנו באות לנו כל צורות המציאות.

את כל זאת הסביר אברהם, והיו לא מעט אנשים שהבינו אותו והלכו אחריו. אומר הרמב"ם: "בן ארבעים שנה, הכיר אברהם את בוראו, והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם, ולהודיעם שיש א-לוה אחד לכל העולם, ולו ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה... וכיון שהיו העם מתקבצים לו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים... ונעשתה בעולם אומה שהיא יודעת את ה'" (משנה תורה, ספר המדע, הלכות עבודה זרה, פרק א).

מאז העם שלנו עבר כל מיני מצבים, עליות, ירידות, ובסופן חורבן. שנאת חינם פרצה בינינו, נעשינו הפוכים מהכוח העליון ולכן הפסקנו לגלות אותו. כתוצאה מכך נוצרה היהדות העממית, ואחריה באו הנצרות והאסלאם. את מקומה של שיטת הגילוי שלימדה חכמת הקבלה תפסה האמונה העיוורת. גם המדע שהתפתח לאורך הדורות הוא סוג של דת רק בצורה שונה, שכן אנחנו מאמינים במה שאנחנו מגלים בחקר הטבע, מבלי לדעת שאם היינו משנים את הטבע שלנו עצמנו, היינו רואים עולם אחר בכלל.

איך שלא יהיה, אם נמשיך לצעוד בנתיב שבו אנו מצויים עתה, אין סיכוי שהעולם יהפוך למקום טוב יותר. מלחמות דת לפנינו, פיתוחים טכנולוגיים של כלי מלחמה הרסניים, החרבת הסביבה האקולוגית. במוקדם או במאוחר נגלה שכל תקוותנו תלויה במעבר לשיטת חיים חדשה. את הניסיונות העקרים לביצוע שינויים חיצוניים בעולם, תחליף השאיפה לשינויים פנימיים באדם.או אז נגלה גם אנחנו,כמו תלמידי אברהם, איך בשינוי היחס הפנימי של האדם לזולת, בשינוי הטבע האגואיסטי, משתנה תמונת העולם. על ידי בניית אהבה מעל שנאה, חיבור מעל ריחוק, תשתנה תפיסת המציאות שלנו וייפתחו בפנינו עולמות עליונים. זו תהיה פסגת האבולוציה שלנו כמין אנושי, ואליה מקדם הטבע את כולנו כאחד.

מן המקורות

"'לֶךְ-לְךָ מארצך', היינו מהרצון שלך... שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לאברהם, שיֵצֵא מאהבה עצמית" (הרב"ש - הרבברוך שלום אשלג, מאמר "לך לך מארצך").

"ואהבת לרעך כמוך- כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן לאחיך... שכר הלוויה מרובה מן הכול והוא החוק שחקקו אברהם אבינו ודרך החסד שנהג בה. מאכיל עוברי דרכים ומשקה אותן ומלווה אותן" (הרמב"ם, משנה תורה, ספר שופטים, הלכות אבל, פרק יד).

"כל ימיו היה רודף לעשות חסד אמת, לגמול חסד עם כל באי עולם, להאכילם ולהשקותם, ואחר כך טרח ויגע ללמדם דרך ה', שגם המה יכירו את בוראם" (ר' חיים מצ'רנוביץ, "באר מים חיים").

"'ואת הנפש אשר עשו בחרן' - שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת הנשים, ומעלה עליהם הכתוב כאילו עשאום" (בראשיתיב, ה, פירוש רש"י).

"גמילות חסדים לא היה נמצא כמו באברהם, והבאת שלום שבין אדם לחברו, שהרי היה אב המון גויים, מפני זה הוא מאחד ועושה שלום בין כל הנבראים" (המהר"ל מפראג, גבורות השם, פרק ו).

המאמר מבוסס על ריאיון עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן, שיחה 869 כחלק מסדרת התוכניות "חיים חדשים" המשודרות בערוץ 66 ובאתר "קבלה לעם" - www.kab.co.il

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>ערב מבוא נובמבר 2018</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>hafatza</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content