www.kab.co.il

אנטישמיות – הבעיה והפתרון

  • מי אתה עם ישראל? 

מאמרים נוספים

הוציאו את היהודי מהמחבוא
נלחמים על החיים והאנטישמים מתקיפים
שוט האנטישמיות

שוב ושוב אנחנו חווים לחץ ואיום שמעוררים בנו חרדה וחוסר אונים. האנושות חוזרת בקלות לאותו יחס של שנאה כלפינו, ושוב רק אנחנו על הכוונת. מהי הסיבה לתהליך הבלתי פוסק הזה שממנו אנחנו כיהודים, סובלים?

רוצים להעמיק?

האנושות ניצבת כיום על פרשת דרכים גורלית. מצד אחד – כולם תלויים זה בזה, כמו בכפר גלובלי אחד, ומצד שני – לא רוצים לחיות יחד. זהו מצב בלתי יציב, שלא יוכל להימשך עוד לאורך זמן, ועל האנושות לקבל החלטה איך להתקדם מכאן.

כדי להגיע להחלטה הנכונה וגם כדי להבין איך אנחנו, עם ישראל, קשורים לכל הסיפור הזה, עלינו להתחקות אחר מצב דומה שהתרחש בבבל לפני כ-4,000 שנה.

מה מקורנו?

כידוע, אנחנו, עם ישראל, מגיעים מבבל העתיקה. לפני כ-4,000 שנה התקיימה שם ציוויליזציה גדולה שאנשיה הרגישו קשורים זה לזה, חלקו גורל אחד משותף, "כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים" (בראשית, י"א).

מי אתה עם ישראל

אלא שלצד התעצמות הקשר בין הבבלים, גדל גם האגו של כל אחד מהם, כלומר, הם התחילו לחפש איך לנצל זה את זה, והתרחקו עד לשנאה. הבבלים הרגישו שהם קשורים זה לזה, אך בו בזמן הטבע האגואיסטי של כל אחד מהם פועל בכיוון ההפוך ומרחיק אותם זה מזה.

הם הרגישו כמו במלחציים, ולא ידעו מה לעשות. הם התחילו לחפש פתרון לבעיה שלהם.

שתי דרכים לפתרון המשבר

החיפוש אחר פתרון למצבם הביא אותם לגבש שתי דעות מנוגדות: האחת – "דעת נמרוד", מושל בבל באותם הימים, והשנייה – "דעת אברהם", חכם בבלי ידוע.

"עד ימי נמרוד היו כל בני אדם שווים ולא התגבר מי מהם למשול על חברו, ונמרוד התחיל להתגבר ולמשול בארץ" ("מצודת דוד"). נמרוד טען טענה הגיונית כנגד השנאה שהלכה והתגלתה בין הבבלים. הוא אמר שעליהם להתרחב אל מעבר לגבולות בבל, וכשהם יהיו רחוקים מספיק זה מזה, הם יחיו בשלום איש עם רעהו.

אברהם טען שריחוק לא יפתור את הבעיה. הוא הסביר שלפי חוק ההתפתחות שבטבע, על החברה האנושית להגיע לאחדות. אברהם רצה לאחד בין כל הבבלים ולבנות את החברה המושלמת. אך כאשר הוא התחיל להפיץ בקרב הבבלים את שיטתו, שיטת החיבור המחייבת עבודה כנגד האגו של כל אחד, לא רבים התאספו סביבו "התקבצו אליו אלפים ורבבות, ושתל בלבם העיקר הגדול הזה" (הרמב"ם).

יתר האנשים העדיפו להתפזר כעצת נמרוד, בדומה לשכנים שלא מסתדרים זה עם זה, ומתרחקים כדי לא להפריע איש לרעהו. מאותם אנשים התפתחה בהמשך האנושות כולה.

רק בימינו, לאחר 4,000 שנה, אנחנו יכולים לברר עם מי הצדק – עם אברהם או עם נמרוד…

יסוד עם ישראל

"בעת ההיא היו כל בני העולם נוסדים על עבודה זרה, מלבד אנשים מעטים אשר טעמו וראו אורו של עולם כי טוב, שהראשון שהתחיל זה, הוא אברהם, קרה לו מה שקרה עם נמרוד עד שהוצרך לעזוב ארצו וללכת אל ארץ אחרת" (גירונדי ניסים, דרשות הר"ן). אברהם ותלמידיו נדדו למקום שבו שוכנת ארץ ישראל של היום. קבוצת אברהם שאפה להיות מאוחדת ומלוכדת לפי הכלל "ואהבת לרעך כמוך" – "כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותם לאחיך" (הרמב"ם).

אברהם ותלמידיו התאמצו להתחבר, למרות האגו שהמשיך לגדול בתוכם ולהפריד ביניהם ללא הרף. בקשר שהם השיגו ביניהם, מעל האגו, הם נדהמו לגלות תופעה חדשה – את כוח האחדות, הכוח הנסתר של הטבע.

כמו שמסביר המדע, כל חומר שבמציאות מורכב משני כוחות מנוגדים, חיבור ופירוד, הנמצאים ביניהם באיזון. למעשה, גם האדם וגם החברה האנושית מתפתחים רק על ידי הכוח השלילי – כוח האגו. לפי תוכנית הטבע, עלינו להשלים באופן הכרתי את הכוח השלילי – האגו ששולט בינינו, באמצעות הכוח החיובי – כוח החיבור.

אבל כוח החיבור לא קיים בנו. הוא טמון בטבע, ועלינו לגלות אותו באמצעות בניית קשרים חיוביים בינינו. השלמת כוח האגו בעזרת כוח החיבור, הביאה את אברהם ואת תלמידיו לגילוי חכמת האיזון. הם קראו לשיטה הזאת "חכמת הקבלה".

מי אתה עם ישראל?

שיטת אברהם - חכמת הקבלה

החכמה שמסבירה איך לגלות את הכוח החיובי שבטבע ואיך לאזן באמצעותו את האגו שלנו, נקראת "חכמת הקבלה". חכמת הקבלה מלמדת שבתוכנית הטבע כבר מוגדר התהליך, שבסופו כל חלקי הטבע, כולל החברה האנושית, מגיעים לאחדות. ישראל = ישר-אל

תלמידי אברהם קראו לעצמם ישראל, ישר-אל, על שום רצונם לגלות את ה"אל", כוח האחדות שבטבע, כדי לאזן את האגו שביניהם. בחיבור ביניהם הם גילו את עצמם שרויים בכוח האחדות, בכוח העליון. למצב שאליו הם הגיעו, בחיבור עם הכוח העליון שבטבע, הם קראו "העולם העליון".

עוד נודע להם, שבתהליך ההתפתחות ההיסטורי, יתר תושבי בבל, שהתפזרו לפי שיטת נמרוד ברחבי העולם והפכו לכל האנושות של היום, יצטרכו גם הם להגיע לחיבור. כתוצאה מכך, עד עצם היום הזה מורגש הניגוד בין ישראל, שנוצר מחיבור, לבין האנושות, שנוצרה מפירוד.

הגלות

לאחר שקבוצת תלמידי אברהם, עם ישראל, עזבו את בבל, הם חיו באחדות 2,000 שנה. כל השנים האלה האחדות הייתה ערך עליון בעם. כל המאבקים שצצו ביניהם נועדו למטרה אחת בלבד – לחזק את האהבה ביניהם. אז פרץ לפתע האגו ביניהם שהביא לשנאת חינם. למרות המאמצים לשמור על החיבור, תלמידי אברהם לא הצליחו להחזיק באחדות. היחס האגואיסטי ביניהם נעשה לסיבת ה"גלות" – גלות מאיחוד.

בהתאם לריחוק שנוצר ביניהם לפני 2,000 שנה, ישראל התפזרו בין אומות העולם. בגלל הניתוק ביניהם, נסתרה חכמת הקבלה ונשארה נחלתם של יחידים, המקובלים שבכל דור.

מעגלי שיח

בחזרה לימינו

כיום האנושות שוב נכנסת למצב דומה לזה שהיה בבבל העתיקה – מצב שבו מצד אחד כולם תלויים זה בזה, ומצד שני כולם שונאים זה את זה. מתוך שאנחנו לגמרי תלויים זה בזה, "כל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת" (הרב יהודה אשלג – "בעל הסולם"), כמו בכפר גלובלי אחד, כדי להביא את כל האנושות להרמוניה, לא נוכל להתרחק זה מזה, כלומר, לממש את שיטתו של נמרוד. כדי להשיג את האיזון, חייבים להשתמש בשיטת אברהם.

לכן את תהליך התיקון של החברה האנושית חייב להוביל עם ישראל. אם אנחנו, עם ישראל, לא נעשה זאת בעצמנו – אומות העולם ידחפו אותנו לעשות זאת בכוח. כי "היהודי הוא סמל הנצחיות, הוא שרדיפות וטבח במשך אלפי שנים לא הצליחו להשמידו, הוא שאש או חרב או אינקוויזיציה לא הצליחו למחותו מעל פני האדמה. הוא שהיה הראשון להביא לעולם את דבר האל. הוא שהיה במשך זמן כה רב שומר הנבואה ואשר מסר אותה לשאר העולם. עם כזה לא ניתן להשמיד. היהודי הוא נצחי כמו הנצח עצמו" (לב טולסטוי).

למה שונאים יהודים? ועוד שאלות נפוצות

שורשי האנטישמיות

בימינו, אחרי אלפי שנות מאמצים לבנות חברה אנושית מוצלחת, לפי שיטת נמרוד, אומות העולם נמצאות בייאוש. הן רואות שהפתרון אינו טמון בהתפתחות טכנולוגית, בכלכלה או בכוח צבאי. בתת ההכרה הן מרגישות שהפתרון הוא בחיבור, וששיטת החיבור נמצאת בעם ישראל. בכך הן מודות בתלות שלהן ביהודים. עם ישראל נעשה אשם בעיניהן, בהיותו מחזיק את המפתח לאושר של העולם כולו. מאותו הרגע שעם ישראל הידרדר מהגובה המוסרי של אהבת הזולת, התהוותה שנאת ישראל באומות העולם.

"היהודים הם גזע ששמר על עצמו בחיות ובעוצמה, על ידי שמירה על אותם חוקים טבעיים, שההפרה שלהם גרמה לריקבון של כל כך הרבה אומות אחרות. זהו גזע שהיום ניצב לפנינו כאות לעתיקות שאליה מגיע כל העושר הרוחני שלנו" (הנרי פורד).

באמצעות היחס האנטישמי, עמי העולם דוחפים את היהודים לגלות את שיטת החיבור לכולם. "עמלק, היטלר וכו’ מעוררים אותנו לגאולה" (הראי"ה קוק). אלא שעם ישראל לא מודע לכך שבידו נמצא המפתח לאושרו של העולם. ודווקא זה המקור לאנטישמיות, שהיהודים נושאים בקרבם את שיטת החיבור, את המפתח לאושר, את חכמת הקבלה.

חובת גילוי חכמת הקבלה

בימינו העולם נמצא תחת השפעה של שני כוחות מנוגדים – כוח החיבור הגלובלי וכוח האגו המפריד, בדומה למצב שהיה בבבל העתיקה. אלא שהיום אין לנו אפשרות להתרחק זה מזה כדי להרגיע את האגו שלנו, ולא נותר לנו אלא לעסוק בחיבור בינינו, להוסיף לעולמנו את הכוח החיובי שמאזן את הכוח השלילי של האגו שלנו.

על עם ישראל, צאצאי הבבלים שהלכו בעקבות אברהם, לממש את חכמת החיבור, חכמת הקבלה, ולהיות דוגמה לכל האנושות, להיות "אור לגויים".

שיטת אברהם

המפתח אל האושר

על פי חוקי הטבע, כולנו נגיע בהכרח לאחדות. אלא שיש שתי דרכים שמובילות אל הסוף הטוב הזה: דרך של ייסורים (מלחמות עולם, אסונות, מגפות ופגעי טבע) או דרך של איזון האגו באופן הכרתי, הדרך שמימש בזמנו אברהם בקרב קבוצת תלמידיו. את דרך ההתפתחות המודעת הזאת אנחנו מציעים.

"קבלה לעם"

אנחנו יודעים שנצליח רק באמצעות האהבה, כי "על אהבה עומד הכול", (ספר הזוהר) וכי "ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה" וזו מהות השינוי שחכמת הקבלה מציעה לאנושות. כתוצאה מחיבור נכון בינינו, הכוח החיובי מתגלה וכל הבעיות נעלמות.

"כתוב בזוהר, שבחיבור הזה יצאו בני ישראל מהגלות, וכן עוד בהרבה מקומות, שאך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה ברוב עם, נזכה לגאולה השלמה" (הרב יהודה אשלג – "בעל הסולם").

בואו נתחבר כולנו לפי העיקרון "כל ישראל חברים", נעשה את השינוי ונגיע למצב הטוב במהרה בימינו!

עיקר המגן בפני הפורענות הוא האהבה והאחדות, וכאשר יש בישראל אהבה ואחדות ורעות בין זה לזה, אין מקום לשום פורענות לחול עליהם

211 עמודים של שנאה

עמודים של שנאה

211 עמודים נוטפי שנאה מקובצים לדו"ח עבה פורסמו השבוע על ידי "אמנסטי אינטרנשיונל", שהאשים את ישראל בפשעים נגד האנושות וקרא למועצת הביטחון של האו"ם להטיל אמברגו נשק על ישראל.

< לפרטים

שאלות ותשובות על אנטישמיות

למה שונאים אותנו? | ספר קול

"למה שונאים אותנו?" הוא מסע חקירה מעמיק להבנת שורשיה של האנטישמיות והדרך לפתרונה על פי חכמת הקבלה. המסע אינו מתרכז רק בנו, היהודים, אלא מפענח את נתיב התפתחותה המרתק של האנושות בכללה, ומציג תמונה רחבה עתידית של עולם מתוקן.

Soundcloud

המלחמה באנטישמיות - הרב ד"ר מיכאל לייטמן

איך ייתכן שבשנת 2022 האנטישמיות מרימה את ראשה המכוער בכל פינה ובכל שפה? איך ייתכן שהיהודים עדיין העם הכי נרדף בעולם? איך ייתכן שהמוח היהודי המבריק, שמסוגל להטיס חללית לירח ולקטוף אוסקר, לא מצליח לנצח את השנאה כלפינו במשך אלפי שנים? מה שמר על העם היהודי עד כה ומה צופן לו העתיד? והאם יש בכלל תקווה לשלום בארץ ובעולם?

למה שונאים אותנו? | ספר קול

"למה שונאים אותנו?" הוא מסע חקירה מעמיק להבנת שורשיה של האנטישמיות והדרך לפתרונה על פי חכמת הקבלה. המסע אינו מתרכז רק בנו, היהודים, אלא מפענח את נתיב התפתחותה המרתק של האנושות בכללה, ומציג תמונה רחבה עתידית של עולם מתוקן.

Soundcloud

מי אתה עם ישראל | קורס בחינם

Play Video about מי אתה עם ישראל?

מסע חקירה מרתק, להבנת תפקיד עם ישראל וחקירת הסיבות לאנטישמיות מצד אומות העולם כלפינו.

שאלות נפוצות

אנטישמים מרגישים תלות שלילית ביהודים. להרגשתם היהודים גורמים להם רע. הרגשה זו טמונה בכל אדם בעולם, בחלק יותר ובחלק פחות

האנטישמים תולים ביהודים את הידרדרותו של העולם בכל תחום: בכלכלה, בכלי התקשורת, בצבא ובפוליטיקה. למרות העובדה שהיהודים מהווים רק 0.19% מאוכלוסיית העולם, מחקרים מצביעים על כך שבעיני האנטישמים היהודים מהווים מעל 20% מכלל האוכלוסייה. הם משוכנעים שמאחורי כל מהלך בעולם – החל מסכסוך מקומי ועד לסכסוך בינלאומי – עומדים היהודים. עם זאת, כאשר העולם חוֹוה מעט רוגע ונחת, כך גם האנטישמיות מנמיכה קומה בהתאם.

מהיכן נובעת הרגשת התלות השלילית הזו? מהרשת האנושית שבה כולנו מקושרים. לפי חכמת הקבלה, על היהודים מוטלת החובה למסור לאנושות את שיטת החיבור, שבעזרתה יזכו כל בני האדם לחיים טובים ומאושרים. כל עוד היהודים מוֹנעים מהאנושות את הידע על שיטת החיבור, בני האדם בעולם סובלים. הם אינם מודעים כל כך לסיבה שבגינה הרע בחייהם מתגבר. אולם באופן תת-מודע, הרגשת התלות השלילית צפה ממעמקי טבעם האנושי, וגורמת להם להפנות אצבע מאשימה כלפי היהודים – מי שנושאים בתוכם את המפתח לאושרם, את תוכנית התיקון לעולם

גם היהודים עצמם כמעט שלא היו מודעים לכוח הטמון בהם, וסבלו רבות מהאנטישמיות מבלי להבין לעומק את הסיבה לכך. אולם בזמננו, שיטת החיבור של חכמת הקבלה הולכת ומתגלה בעם ישראל. לפיכך, ברגע שנפיץ אותה לאנושות כולה, נשכין שלום וביטחון בקרב כל באֵי עולם, ונביא לסיומן של אלפי שנות השנאה ליהודים

כל אדם שונא את מה שגורם לו רע ומעורר בו תחושות של אי-נוחות, פחד, חרדה, כאב. היהודים, מאחר שאינם ממלאים את תפקידם באנושות הגלובלית, מעוררים על עצמם הרגשת שנאה, אנטישמיות

לכן יש מהם שמרגישים מקופחים ולחוצים מהאנטישמיות, וכדי לברוח מהשנאה כלפיהם הם מתגוררים במדינות שונות ברחבי העולם, תוך הסתרת זהותם היהודית. יתרה מכך, הם הופכים להיות שונאי יהודים אם במודע ואם שלא במודע

ידוע שבכל הארגונים הבינלאומיים, בייחוד אלה שפועלים נגד העם היהודי ומדינת ישראל. הם האנטישמים הגדולים ביותר. בדרך זו הם מבקשים להיפטר ממילוי תפקידם הייעודי, לעקור את שורשם הרוחני. חלקם אף סבורים כי אם יתאסלמו או יתנצרו, יאבדו את הגֶן היהודי שצרוב בהם. אולם זה בלתי אפשרי. אומות העולם לעומתם, יכולים, אם ירצו, להיות יהודים. אולם היהודים לעד יישארו יהודים. השורש הרוחני היהודי שבהם הוא למעלה מהטבע, ולכן יחייב אותם להיות יהודים

ככל שהשנאה למצב הבלתי-נשלט הזה גוברת ביהודי ומבטלת לו את החופש לבחור מיהו, כך היא מעוררת בו שנאה עזה למהותו של עם ישראל. שנאה שהוא לא מסוגל להסביר אפילו לעצמו, אבל היא די חזקה כדי להניע אותו לפעול בתוקפנות נגד העם היהודי

המחשבה בקרב אומות העולם שהיהודים זוממים לשלוט בעולם, נובעת מהעובדה שבתוך עם ישראל נמצאת שיטת תיקון העולם – שיטה שסופה להתפשט בכל העמים ולהביא לשלמות ונצחיות

אומות העולם מרגישות זאת היטב בתת-מודע. הן אינן יודעות מהו מקור הרגש הזה, אך מבחינתן היהודים נעלים יותר והן תלויות בהם בקשר הדוק. מחשבתן היא כי היהודים מסתירים סוד כמוס שיכול להביא לתיקון העולם; הצלתו מכל הצרות, המכות והמלחמות הקשות. אולם במקום זאת, הם זוממים לשלוט בעולם

מחשבה זאת של אומות העולם, תחילתה במאות השנים הראשונות אחרי חורבן בית המקדש השני, והיא לא תיעלם אלא עד שהיהודים יפיצו את שיטת התיקון בכל העולם. כלומר, יסבירו באופן נרחב לכל אדם כיצד הטבע פועל, מה הסיבה לצרות הבאות על האדם ועל העולם, וכיצד נכון לפתור הכול בדרך טובה ונעימה

לורם איפסום דולור סיט אמת לורם איפסום דולור סיט אמת לורם איפסום דולור סיט אמת לורם איפסום דולור סיט אמת לורם