אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויגש

פרשת ויגש

ויגש אליו יהודה

א) ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך ואל יחַר אפְּך בעבדך. הוא כמ"ש, כי אתה אבינו כי אברהם לא יְדָעָנו וישראל לא יכירנו, אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמֶךָ. אבל כשברא הקב"ה את העולם, כל יום ויום עשה את מלאכתו כראוי.

המשך למאמר >>
נפש רוח נשמה

י) כאשר ברא הקב"ה את העולם, עשה את עולם התחתון כעין עולם העליון, ועשה הכל זה כנגד זה, שכל פרט ופרט שבעולם התחתון יש לו שורש כנגדו בעולם העליון, והוא כבודו למעלה ולמטה.

המשך למאמר >>
כי הנה המלכים נועדו

כג) כי הנה המלכים נועדו, זהו יהודה ויוסף. כי שניהם היו מלכים, וניגשו זה לזה להתווכח, שניהם יחד, משום שיהודה עָרַב את בנימין. וערב אל אביו, בעוה"ז ובעוה"ב. וע"כ ניגש אל יוסף להתווכח עימו על אודות בנימין, שלא להיות בנידוי בעוה"ז ובעוה"ב. כמ"ש, אנוכי אֶערבנו, וחטאתי לאבי כל הימים, בעוה"ז ובעוה"ב.

המשך למאמר >>
יפה נוף

לב) יפה נוף משׂושׂ כל הארץ הר ציון יַרְכְּתֵי צפון קרית מלך רב. זהו סוד האמונה.

יפה נוף, זהו יוסף הצדיק, כמ"ש, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה.

משוש כל הארץ, הוא ששון ושמחה למעלה ולמטה.

המשך למאמר >>
שישים נשימות

לד) דוד המלך היה נם כסוס ושנתו מועטת. וא"כ, איך היה קם בחצות לילה, הרי שיעור של שישים נשימות של שְנת הסוס, מעט הוא, ולא היה מקיץ אפילו בשליש לילה?

המשך למאמר >>
ואכלת ושׂבעת וברכת

נג) ואכלת ושׂבעת וברכת. וכי אין אנו מברכים את הקב"ה מטרם שאנו אוכלים, שאסור לאכול מטרם שמברך לריבונו? וכתוב, ואכלת ושבעת וברכת, משמע, שאין לברך אלא אחר האכילה.

המשך למאמר >>
ולא יכול יוסף להתאפק

סב) הקב"ה ברא העולם, והמשיל את האדם עליו, שיהיה מלך על הכל.

המשך למאמר >>
למה הרֵעוֹתָ

עב) שניים היו שהטיחו דברים כנגד הקב"ה, משה ואליהו. משה אמר, למה הרֵעוֹתָ לעם הזה. ואליהו אמר, הרֵעוֹתָ להמית את בנה. ושניהם אמרו דבר אחד.

המשך למאמר >>
ויפול על צווארי בנימין אחיו וַיֵבְךְ

פח) וייפול על צווארי בנימין אחיו ויֵבְךְ. בכה על מקדש ראשון ועל מקדש שני, שיבנו בחלקו של בנימין, ויחָרבו.

המשך למאמר >>
והקול נשמע בית פרעה

צז) כתוב, והקול נשמע בית פרעה. וכתוב, נכספה וגם כָלתָה נפשי. כל אדם המתפלל תפילתו לפני אדונו, צריך להקדים לו ברכות בכל יום ויום, ולהתפלל תפילתו בזמן שצריך.

המשך למאמר >>
קחו לכם עגָלות לטַפְכם

קו) ואתה צוּוֵיתָה, זאת עשוּ קחו לכם מארץ מצרים עגָלות לטַפְכם. הוא כמ"ש, שִׂמחו את ירושלים. אלא כשנחרב בית המקדש, והחטאים גרמו שהוגלו ישראל מן הארץ, נסתלק הקב"ה למעלה למעלה. ולא השגיח על החורבן של ביהמ"ק ועל עמו שהוגלו, ואז השכינה הוגלתה עימהם.

המשך למאמר >>
ויאסור יוסף מרכבתו

קכג) ויאסור יוסף מרכבתו, הוא כמ"ש, ודמות על ראשֵי החיה, רקיע כעין הקרח הנורא. אבל יש חיה למעלה מחַיה. החיה מבחינת קו ימין, פני אריה, חסד, היא למעלה וחשובה יותר מהחיה שבקו שמאל, פני שור. כי ד' חיות הן במרכבה, אריה שור ונשר הן כנגד ג' קווים ימין שמאל ואמצע. וחיה הרביעית הוא פני אדם, הכוללת את הג'.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree