אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בשלח. חלק א'

פרשת בשלח. חלק א'

ויעבור אלישע אל שׁוּנֵם

א) תפילה לחבקוק הנביא על שִׁגיונות. מהו השינוי, שכתוב תפילה לחבקוק הנביא יותר מכל שאר נביאי העולם, שלא כתוב בהם, תפילה לישעיהו הנביא, או לירמיה או ליחזקאל או להושע או לשאר נביאי העולם?

המשך למאמר >>
ג' מיתות היו [תלת מותני הוו]

כח) ויקם פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין שם מת. נקמה העליונה, שעשה הקב"ה במצרים.

המשך למאמר >>
וַיַסֵב אלקים את העם

ל) וַיַסֵב אלקים את העם דרך המדבר. לתקן את הדרך אל מקומו, כדי לעשות קריעת ים סוף. שאם לא כן, היה מספיק להנחותם דרך המדבר לבד, ולא דרך ים סוף.

המשך למאמר >>
וה' הולך לפניהם יומם

מג) למנצח על איילת השחר מזמור לדוד. כמה אהובה התורה לפני הקב"ה, שכל מי שעוסק בתורה, אהוב הוא למעלה, אהוב הוא למטה, והקב"ה מקשיב לדיבוריו, ואינו עוזב אותו בעוה"ז, ואינו עוזב אותו לעוה"ב.

המשך למאמר >>
וייקח שש מאות רכב בחור

סא) וייקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולו. כנגד מספר ישראל, כמ"ש, כשש מאות אלף רגלי הגברים לְבד מִטָף. בחור, כנגד הגברים שבישראל, שהם עיקר כל ישראל.

המשך למאמר >>
ופרעה הקריב

סה) ופרעה הקריב. שהקריב כל חילו ורכביו לעשות מלחמה. ועוד לומדים, שפרעה הקריב את ישראל לתשובה. וע"כ כתוב, ופרעה הקריב, ולא כתוב, ופרעה קרב.

המשך למאמר >>
ה' ילחם לכם ואתם תחַרישון

ע) אם תשיב מִשׁבָת רגלֶך עשות חפציך ביום קודשי. אשריהם ישראל, שהקב"ה חפץ בהם להתדבק בהם, מכל שאר אוה"ע.

המשך למאמר >>
מה תצעק אליי

פב) ויאמר ה' אל משה מה תצעק אליי. כמ"ש, וַיְמַן ה' דג גדול לבלוע את יונה, ויתפלל יונה אל ה' אלקיו ממעי הדגה. מה כתוב למעלה וַיְמַן ה' דג גדול? וימן, פירושו נתינת מנה.

המשך למאמר >>
הרם את מַטְךָ

צ) ואתה הרם את מַטְךָ ונְטֵה את ידך על הים. מטך, שבו רשום השם הקדוש, ונטה ידך בצד השם הקדוש, וכיוון שיראו המים את השם הקדוש, יברחו ממנו. וע"כ, ונטה את ידך לצד אחד של המטה, כי הצדדים האחרים של המטה, יהיו נחוצים לך לדברים אחרים. להכאת הסלע.

המשך למאמר >>
וַיָסַר את אופַן מרכבותיו

צה) וָאֵרֶא החיות, והנה אופַן אחד בארץ אצל החיות. הקב"ה מראה בכל דבר את הממשלה שלו, וממשלתו לא תסור לעולם ולעולמי עולמים.

המשך למאמר >>
וייסע מלאך האלקים

קלד) מטרם שנמצא אוירא דכיא ולא האיר, היו האבנים הנקובות סתומות. ג' רוחות הכלולים בג' היו שקועים. ומים היו סתומים תחת הנקבים. בשבעים ושתיים אותיות חוזרות למקומם אלו האבנים.

המשך למאמר >>
וייסע ויבוא ויֵט

קס) באותה שעה נשלמה הלבנה, המלכות, מכל הבחינות, וירשה שבעים ושניים שמות קדושים בשלושה צדדים, ג' קווים. צד אחד התלבשה המלכות בעטרותיו של החסד העליון, בע' (70) חקיקות של אור אבא עילאה שהאיר לה. שזה עניין קו ימין והפסוק וייסע.

המשך למאמר >>
וירא ישראל את היד הגדולה

קפה) וירא ישראל את היד הגדולה, אשר עשה ה' במצרים. כאן ביד הגדולה נשלם יד השמאל, גבורה וכל האצבעות חג"ת נ"ה שבה, מטעם שנכלל בימין, שהכל נכלל בימין ותלוי בימין. כמ"ש, ימינך ה' נֶאְדָרי בכוח ימינך ה' תִרְעַץ אויב. ואע"פ שזה שייך לגבורה, מ"מ כיוון שתלוי ביד ימין, ע"כ נקרא על שמו.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree