אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק ג'

פרשת פקודי, חלק ג'

היכל עצם השמיים הוד

511. ההיכל השני עומד באמונה, להתאחד למעלה. נסתר יותר מהראשון. יש בו שלושה פתחים. וממונה עליהם אורְפָנִיאל, שפירושו אור הפנים, מפני שעומד בפתח לצד מזרח, הנקרא פנים.

המשך למאמר >>
היכל נוגה נצח

537. היכל נצח עומד באור עליון יותר על כל הראשונים. בהיכל זה עומדים ארבעה פתחים: לדרום, למזרח, לצפון, למערב,כנגד חו"ב תו"מ.בכל פתח ממונה אחד.

המשך למאמר >>
היכל הזכות גבורה

594. ההיכל הרביעי נקרא זכות, שהקב"ה נודע ממשלתו בארץ על ידו, והוא העומד לשמור דרכי התורה. בו נידונים כל דיני העולם, ובו כל הזכויות, וכל החובות, וכל העונשים, וכל השכר הטוב לאלו השומרים מצוות התורה.

המשך למאמר >>
היכל האהבה חסד

632. ההיכל החמישי עומד להאיר לתחתונים באמונה. פתח אחד נמצא בו. והממונה עליו סנגוריה, עומד על הפתח, כדי ללמד סנגוריה, שהיא המלצה טובה, על ישראל לפני אדונם, ולא ישלוט עליהם הס"א.

המשך למאמר >>
היכל הרצון ת"ת

647. ההיכל השישי, נקרא היכל הרצון, רצון הנקרא מוצָא פי ה', שמחה של דבקות הכול. רצון של כל הרצונות, כמ"ש, כחוט השָׁני שפתותייך, רצון של כל הנשמות היוצאות ממוצא פי ה'.

המשך למאמר >>
היכל קודש קודשים

752. ההיכל השביעי זהו היכל פנימי מכל ההיכלות, סתום, אין בו צורה ממש, ואין כאן גוף כלל, אלא ראש בלבד. כאן הסתום של סוד הסודות, מקום להיכנס בתוך הצינורות של מעלה, של האצילות. כאן רוח, הכולל כל הרוחות, שבכל ההיכלות.

המשך למאמר >>
שבעה היכלות דס"א

836. כתוב, והמה כאדם עברו ברית, שם בגדו בי. מי יגלה עפר מעיניך אדה"ר, שהקב"ה ציווה לך מצווה אחת ולא יכולת לעמוד בה, משום שהתפתית על הדברים הרעים שהסיתך אותו נחש הרע.

המשך למאמר >>
היכל ראשון דס"א בור ריק כנגד שטן דיצה"ר

843. ההיכל הראשון, התחלת יצה"ר, נקרא בור ריק מכל. מי שבא להיכנס בו, אין מי שיאחז בו, שלא ייפול. כולם דוחים אותו להפילו שלא יקום. אין בו סומך לטוב.

המשך למאמר >>
היכל שני דס"א שחת כנגד טמא דיצה"ר

853. היכל שני דס"א. היכל חשוך יותר מההיכל הראשון. נקרא שחת, כנגד השם של יצה"ר, שנקרא טמא.

המשך למאמר >>
היכל שלישי דס"א דוּמה כנגד שונא דיצה"ר

866. ההיכל השלישי אפל וחשוך, אין בו אור כלל, חשוך יותר מההיכלות הראשונים, נקרא דוּמה, כנגד השם של יצה"ר, שנקרא שונא. נמצאים בו ארבעה פתחים לארבעה צדדים.

המשך למאמר >>
היכל רביעי דס"א חובה כנגד טיט היָוֵון, וכנגד אבן מכשול

882. ההיכל הרביעי, נקרא חובה. זהו טיט היָוֵון כנגד שם אחר של יצה"ר, אבן מכשול. והכול אחד. נקרא חובה, משום שנמצאים שם כל עוונות העולם, ההכרעה של עוונות.

המשך למאמר >>
היכל חמישי דס"א שְאוֹל כנגד השם ערל

896. ההיכל החמישי נקרא שְאוֹל, כנגד השם של היצה"ר, שנקרא ערל, שהוא עניין עורלה. בהיכל זה יש פתח אחד, וממונה אחד עליו, ממונה לעורר תמיד קטרוגים על העולם. הרוח הזה נקרא איבה, משום שהשם של הפתח הזה, איבה שמו.

המשך למאמר >>
היכל שישי רע כנגד השם צַלמוות

908. ההיכל השישי עומד על כל שאר היכלות התחתונים. ארבעה פתחים יש להיכל הזה ונקראים: מוות, רע, צלמוות, אופל.

המשך למאמר >>
היכל שביעי דס"א שמרי היין [היכל ז' שמרי חמרא]

925. היכל שביעי. היכל שמרי היין, להתרוות בו, להשתכר. כמ"ש, ויישְת מן היין וישכר ויתְגל. הסחיטה של כל אלו הענבים, כאן היא הסחיטה של כל הענבים הרעים.

המשך למאמר >>
עפר מן האדמה

938. וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה. עפר הוא ולא חומר. כמ"ש, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. אחר שחטא, כתוב בנחש, ועפר תאכל כל ימי חייך.

המשך למאמר >>
קץ כל בשר

941. מי שראה גמל בחלומו, מיתה נגזרה עליו, וניצל ממנה, משום שהוא צד הטומאה. וזהו נקרא קץ כל בשר.

המשך למאמר >>
היכל סוד הקורבן [היכל רזא דקרבנא]

944. כמו הקורבן לעזאזל, שכתוב, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. כן הוא גם כאן, שנוהג וידוי עוונות.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree