אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת יתרו. חלק ב'

פרשת יתרו. חלק ב'

אותיות קע"ה – שמ"ג
ואתה תחזה סודי סודות [ואתה תחזה רזא דרזין]

קעו) ואתה תחזה מכל העם. זה ספר תולדות אדם. זה ספר מאלו הספרים הסתומים והעמוקים. אמר רבי שמעון, הרימותי ידי בתפילה למי שברא העולם, שאע"פ שבמקרא הזה גילו הקדמונים סתומים עליונים, יש עוד להסתכל ולעיין בסודות הספר של אדה"ר, שמשם נמשך ספר הגנוז של שלמה המלך.

המשך למאמר >>
בחודש השלישי

רלה) בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. בחודש הזה שולט אוריאל הממונה הגדול. כי ניסן אייר סיוון, הם כנגד חג"ת, שבחסד שולט מיכאל, בגבורה גבריאל, בת"ת אוריאל.

המשך למאמר >>
ומשה עלה אל האלוקים

רמה) ומשה עלה אל האלוקים. פירושו, שעלה למקום שנפרשׂים כנפי השכינה, כמ"ש, ויֵט שמים ויירד.

המשך למאמר >>
כה תאמר לבית יעקב

רנט) ויקרא אליו ה' מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב. כתוב, אשרי תבחר ותְקָרב ישכון חצריך. אשרי חלקו של אותו האדם, שהקב"ה רוצה בו, וקירב אותו לשכון בתוך היכל הקדוש.

המשך למאמר >>
על כנפי נשרים

רעט) אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים, ברחמים. כמ"ש, כנשר יעיר קינו. נשר מורה על רחמים. כמ"ש, דרך הנשר בשמים. ברחמים. כי ז"א נקרא שמים, והוא בעל הרחמים, כי חג"ת הוא חסד דין ורחמים.

המשך למאמר >>
ויהי ביום השלישי

רפג) אחות לנו קטנה, ושדיים אין לה. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה. אחות לנו קטנה, כנ"י שנקראת אחות אל הקב"ה.

המשך למאמר >>
ויהי קולות וברקים

רצ) ויהי קולֹת וברקים. קולת כתוב חסר ו' של סימן הרבים, מורה על שני קולות שחזרו לאחד, זה יוצא מזה, רוח ממים, ומים מרוח, שניים שהם אחד, ואחד שהוא שניים. וע"כ כתוב קולת חסר ו'.

המשך למאמר >>
וכל העם רואים את הקולות

רצו) וכל העם רואים את הקולות. שומעים היה צריך לומר. אלא אלו הקולות היו נחקקים בחושך ענן וערפל, ונראים בהם, כמו שנראה גוף, ורואים מה שרואים, ושומעים מה ששומעים, מתוך חושך וערפל וענן אלו. ומתוך מראֶה ההיא, שהיו רואים, היו מאירים בהארה עליונה, ויודעים מה שלא ידעו דורות אחרים הבאים אחריהם.

המשך למאמר >>
וידבר אלוקים

שלא) מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו. בכמה דרכים מעידה התורה באדם, שלא יחטא לפני אדונו. בכמה דרכים נותנת לו עצה, שלא יסור מדרכיו לימין ולשמאל. בכמה דרכים נותנת לו עצה, איך לשוב לפני אדונו, וימחול לו.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree