Left Sidebar Content

משמעות החיים | ארכיון מאמרים על משמעות החיים

אדם בתוך יקום בתוך אדם

התנ"ך הוא המדריך הרוחני החשוב ביותר שקיים עלי אדמות, אלא שאין לנו כל מושג כיצד להשתמש בו

ספר התנ"ך, הנחשב על פי רבים כמסמך העתיק והמקודש ביותר ביהדות, הוא הספר הפופולרי ביותר בעולם, עם מספר התרגומים הגדול ביותר. כיצד הוא שרד כל כך הרבה שנים ומדוע הוא כה רלוונטי דווקא לציביליזציה של המאה ה-21?

בשנים האחרונות אנו עדים להתעניינות הולכת וגוברת בנבואת אחרית הימים התנ"כית כמקור הסבר לאירועים הגלובליים הפוקדים אותנו. בעודך קורא משפט זה, עוסקים טובי המוחות בהתחקות אחר צפנים המוסתרים בתנ"ך, מבנים נומרולוגיים וסדרות מתמטיות, מתוך ניסיון לחזות את הצפוי לאנושות בעתיד. הייתכן כי בין האוסף העצום של האותיות העבריות המרכיבות את כתביו, מוסתר הצופן להבנת אירועי העתיד?

בעתות אלו בהן תחושת הריקנות מתפשטת והאדם מחפש יציבות רגשית, מסתמן התנ"ך כמקור פופולרי לתשובות. אלא שלמרות שחלקי הטקסט התנ"כי אכן קשורים זה בזה במיליוני צירופים ומשוואות, אין משום כך לתת הסבר לאדם באשר לתכלית קיומו. חוקרי הצופן התנ"כי אינם יודעים להסביר מהי אותה חוקיות של הבריאה, חוקיות המסתתרת מאחורי סימני הכתב העברי ומילותיו.

כל אותן החידות העצומות המתגלות בכתבי התנ"ך, נמצאות שם רק בכדי לאותת לנו שאנו אוחזים במדריך הרוחני החשוב ביותר שקיים עלי אדמות, ושאין לנו כל מושג כיצד להשתמש בו.

ספר ההוראות של הבריאה

התנ"ך אינו סתם ספר היסטוריה, מסמך קודקס חברתי או קובץ פואטיקה להמונים, אלא כלי רוחני שימושי שנועד לסייע לאנושות כולה לחקור לעומק את שאלת מהות הקיום.

המקובלים מספרים לנו כי התורה היא למעשה אוסף של חוקי יסוד לשליטה בעולם, שניתנו לאדם מתוך מטרה שיהפוך בעצמו להיות מפעילו. ניתן לתאר חוקים אלו כרשת של כוחות, עליה מונחים כל העולמות והיא המנהלת אותם.

בהתחלה נבראה הרשת הזו, ולאחר מכן, נוצרו בתוכה "גושים" של חומר גס יותר הנקרא "העולם הזה" ובתוכו האדם. במהלך ההיסטוריה האנושית הופיעו מדי פעם בריות מיוחדות שנמשכו לגלות את הסיבה לתכלית הכל - אלו נקראו "מקובלים". את השגותיהם, מדרגת העולם הזה ועד לדרגת העולמות העליונים, הם רשמו בכתבים הנקראים "קדושים", מלשון ייחודם.

המקובל מתבונן בכל ספר התנ"ך כעל מילה אחת ארוכה - צופן אחד, שמטרתו להביא את האדם מנקודה א' לנקודה ב' - מדרגת "נברא" לדרגת "בורא". והצופן הזה, המילה הארוכה הזו, מחולקת לשברי שברים של מילים ואותיות, על מנת לספק לו הבחנות נוספות לגבי אופני התהליך.

שפת הענפים

ביסודה של כל מילה בתנ"ך ומאחורי כל סיפור מקראי, מסתתר הסיפור האמיתי של כל אחד ואחת מאיתנו. המקובלים שחיברו את התורה גילו כי העולם הרוחני הוא שורש לעולם הזה, כלומר, לכל כוח בעולם הרוחני, ישנו ענף או תוצאה בעולם הגשמי. הכוחות הרוחניים שהתגלו על ידי המקובלים, הוגדרו על ידם בשמות התוצאות שלהם בעולם הגשמי. השפה הזו שפיתחו ושבה השתמשו בכתיבתה של התורה נקראת "שפת הענפים".

התורה למעשה מוסרת לנו בשפתה המוצפנת מידע על אופן פעולתם של הכוחות העליונים והשפעתם על תהליכי הבריאה. מידע המופיע בצורת סיפור היסטורי אודות ההתפתחות האנושית, כאשר הכוונה היא למעשה לספר על התפתחות השורשים הרוחניים של העולמות העליונים.

וכך, קיבלנו אנחנו מדריך רוחני חשוב מאין כמוהו, שאם רק נדע מה הוא מכיל באמת, נוכל לעקוב שלב שלב אחר צעדיהם של המקובלים ולהעפיל בכוחותעצמנו אל אותה מציאות רוחנית אחרת שהם מתארים שם.

כל היקום נמצא בתוך האדם

חכמת הקבלה מגלה לנו כי כל הקיים והמתרחש בעולם שלנו, הנקרא גם "עולם התוצאות", חייב להיות מותאם באופן מדויק לעולמות העליונים, על פי נוסחה מוגדרת הנקראת "השתוות הצורה". התאמה מושלמת זו בין העולמות מתהווה בתהליך הדרגתי של התפשטות מלמעלה, ויוצרת את כל התרחישים הקורים בעולם הזה. לכן כל תרחיש הכרוך ומשולב במצב רוחני אותו עוברת נשמת האדם בעולמות העליונים, צריך לקרות לפחות פעם אחת במהלך ההיסטוריה.

מכאן מובן ההסבר הקבלי לפיו כל המתרחש מסביבנו הוא מצבים רוחניים המיוצגים במציאות הגשמית, מצבים אותם נדרש האדם לעבור בהתאם לכלל: "כל היקום נמצא בתוך האדם".

לקראת מהלכים אלו מתפתחת כל האנושות במהלך ההיסטוריה,  ובכל דור ודור יורדות נשמות מחודשות לגופים, שתפקידן לעורר התפתחות רוחנית.

עידן התיקון

מדוע בכל אותן אלפי שנים מאז ניתנה התורה לאנושות, לא נעשה בה השימוש אשר למטרתו נכתבה? הסיבה לכך היא כי המפתח לפענוח הטקסט התנ"כי מצוי בחכמת הקבלה, חוכמה שהיתה נסתרת עד לעידן שלנו - עידן התיקון.
 
מי שמנסה לפרש את סיפורי התורה על דרך שפתם הפשוטה, קולט את המציאות המתוארת בהם באופן מוגבל, שכן הוא מצטמצם לרמת עולם התוצאות בלבד, בעוד שהתורה מתארת את מציאותן של הנשמות בכל העולמות, מעבר לזמן ולמקום. ניתן לדמות זאת לאופן שבו ילדים תופסים את העולם, המצטייר בעיניהם באופן אחר מכפי שהוא באמת.

הדרך היחידה לפענוח התורה היא לראות בה מדריך רוחני לעולם העליון. רק גישה שכזו מבטיחה הבנה מדויקת של המציאות המקיפה אותנו ושל התפקיד שנועד לנו בתוך המכלול האדיר הזה.

על האדם המבקש להתעלות רוחנית, להשתחרר לגמרי מפרשנות מילולית לטקסטים של התורה, שכן אחרת, בניגוד לרצונו, הוא יישאר שבוי בסיפור ההיסטורי.

עד העולם הזה

כל סיפורי המקרא מתארים את מצביו הפנימיים של האדם המתעורר אל הרגשת העולם הרוחני. כך למשל מצב "פרעה" הוא מצב בו מרגיש האדם המתפתח רוחנית את האגואיזם המוחלט שלו בצורתו המלאה, כפי שנברא לראשונה. השאיפה לרוחניות נקראת "משה" מלשון למשות, והיא זו המוציאה את האדם ממצרים, מכבלי העבדות לאגואיזם.
 
על פי אותו עקרון, סיפור בראשית אינו בא לתאר את תולדותיו של האדם הראשון בגנו הקסום של נווה מדבר, אלא מתאר את תהליך התנתקות נשמת האדם מבוראו. בהמשך סדר המצבים, יורדת נשמת האדם למדרגות נמוכות יותר; מדרגת "קין והבל" לדרגת "דור המבול", וממנה למדרגות "מגדל בבל" ו"סדום", עד לדרגת "העולם הזה", המדרגה השפלה ביותר.

באותו אופן מסבירה הקבלה את יציאת מצרים, כתהליך פנימי רוחני בו יוצא המקובל מהרגשת העולם שלנו, להרגשת המציאות הרוחנית, השלמה. לכן נקרא חג הפסח, חג החירות. החירות המושגת היא חירות מעבדות האדם לטבעו האגואיסטי.
 
במעמד הר סיני מעניק הבורא לעם ישראל את המפתח לחידת הקיום ובכך בעצם מקבל עליו שליחות אוניברסלית - להעביר את המסר הרוחני העצום הזה לכלל האנושות. אלא שבמרוצת השנים שכחנו את המטרה שלשמה ירדנו לעולם הזה, שכחנו גם שאנו מחזיקים את המדריך הרוחני החשוב ביותר שהיה אי פעם לאנושות.

כיום, למרבה הצער, אנו עוסקים בעיקר בלימוד שטחי של המדריך הזה, במקום לנסות ולהבין כיצד ניתן להתעלות בעזרתו לעולמות עליונים. אנו חלוקים בשאלות כגון האם ים סוף אכן נבקע לשניים, האם היה זה נס או תופעת טבע נדירה.
 
ספרי הקבלה, וביניהם התנ"ך, הופיעו לאורך כל ההיסטוריה האנושית במטרה לתקן אותה ולהבטיח את התפתחותה. בספרי הנביאים נכתב כי באחרית הימים תעשה האנושות שימוש בספרים אלו להשגת העולמות העליונים, ותשיג בעזרתם חיים שמחים, נצחיים ושלמים.

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content