Left Sidebar Content

מדע ותפיסת המציאות | מדע ותפיסת המציאות - כתבות נוספות

הכול יחסי

פרח שצומח, ילד שגדל, מחשבה שמתפתחת, רצון שמתעורר, מה המכנה המשותף של כולם? והמדעים שלנו, פיזיקה, כימיה, פסיכולוגיה ואחרים, איפה הם מתחברים לאחד? והטבע, איזה כלים עלינו לרכוש כדי לפצח את כל סודותיו? הצצה אל מאחורי הקלעים של תמונת המציאות, בעזרת חכמת הקבלה.

אנחנו נמצאים בתוך כוח אחד שנקרא "הטבע", ומבדילים בו כל מיני רמות, כמו דומם, צומח חי ואדם. אנו חוקרים את הצורות שבהם הטבע מפתח את החיים לפי סיבה ותוצאה, ומבדילים בו כוחות שונים. ככל שהמדע מתפתח נעשה ברור שכל חלקי הטבע מקושרים, אך עם זאת מתגלה לנו שיש במערכת הטבע אזורים שלמים שאיננו מבינים, כוחות ותופעות שאיננו תופסים. מתוך התמונה השלמה של הטבע, אנו קולטים היבטים חלקיים.

למרות העובדה שאנו עצמנו חלק מן הטבע, ניתנה לנו יכולת מיוחדת להתבונן בו כביכול מהצד. מצד אחד זה מעורר התפעלות, מצד שני זה מחייב אותנו לזכור שמה שאנו מגלים הוא יחסי בלבד. אם היינו יצורים שבנויים אחרת, אולי היינו רואים בטבע דברים שונים. יכול למשל להיות שמה שנראה לנו עתה כסיבה ותוצאה, היה מתגלה לנו כהפוך. כלומר, אולי התוצאה ידועה מראש בטבע והיא שהזמינה את התרחשותה של הסיבה שנראתה לעינינו. יכול להיות שמה שנראה לנו כהתפתחות ליניארית, הוא בעצם חלק ממכלול אחד שקיים מעל זמן, תנועה ומקום.

האם יש דרך לפרוץ את מוגבלות התפיסה האנושית? חכמת הקבלה מלמדת שאפשר לעשות זאת, בתנאי שעולים לדרגתו של הכוח הכללי שמפתח את החיים בטבע. לשם כך עלינו לרכוש תכונות חדשות שאין בטבע האדם. המקובלים, אנשים שכבר עברו את תהליך ההתפתחות הפנימי הזה, גילו שהטבע כולו הוא כוח אחד וחוץ ממנו לא קיים כלום. הוא היסוד של כל מה שאנו רואים לעינינו, בדמותם של כל מיני צורות וכוחות. גם אנחנו עצמנו, כולל מה שבתוכנו כמו רצונות ומחשבות, גם מה שסביבנו, זו הכול הופעה של אותו כוח אחד. אפשר לקרוא לו גם כוח עליון, או בורא.

מהי תכונתו של הכוח האחד? נתינה טהורה, השפעה טובה. מאיפה המקובלים יודעים זאת? מתוך הגילוי שכך הוא משפיע עליהם. הם אף פעם לא מדברים עליו בעצמו, אלא רק מתארים את האופן שבו הם מגלים את פעולותיו עליהם. לדבריהם, בנתינה הראשונה של הכוח העליון כלפי הנבראים הוא ברא בנו חוש לקבל את השפעתו, לזהות אותו, להרגיש שאנו קיימים מחוצה לו והוא קיים יחסית אלינו. היכולת להרגיש את עצמנו נפרדים ממנו נועדה לאפשר לנו להשיג אותו כ-הנותן, הטוב, המקור שלנו. כתוצאה מכך, טבוע באדם הדחף לגלות את מקור חייו.

כבני באדם, אותו חוש "לקבל" מתבטא אצלנו כרצון ליהנות, במונחים פסיכולוגיים, או כרצון לקבל, במונחים פיזיקליים. הפיזיקה והקבלה זה אותו דבר, רק ברמת התפתחות שונה של תפיסת האדם. למעשה, חכמת הקבלה היא הפיזיקה של העתיד. למה הכוונה? ניקח למשל את תאוריית היחסות של איינשטיין. לפי איינשטיין, אם ניקח מקל שנע בחלל ונגרום לו לנוע במהירות גדולה מאוד, המקל יתחיל להתכווץ. כלומר, הצורה שתיראה לעיני הצופה מושפעת משינויים במהירות העצם הנצפה. חכמת הקבלה הולכת צעד נוסף קדימה ומשנה את הצופה עצמו, כלומר את האדם שמתבונן במציאות. הקבלה היא שילוב מתקדם בין פיזיקה לפסיכולוגיה. בקבלה לא מדברים על המציאות עצמה, אלא על האדם שתופס אותה. לפי חכמת הקבלה, למציאות עצמה אין בכלל שום צורה ושום תמונה, אלא הכול תלוי בתפיסתו של הצופה. אם נדע איך לכייל את עצמנו מבפנים אחרת, נתחיל להרגיש מציאות אחרת. וכשטבע האדם ישתנה לטובה, העולם שאנו מרגישים יהפוך לגן עדן.

בגדול, חכמת הקבלה מלמדת שהכוח האחד מקדם אותנו להשתוות עמו. כאשר מתחילים לגלות את הכוח הזה מבינים שהוא כולו נותן, ואילו אנחנו הפוכים ממנו, מקבלים. הוא חושב רק עלינו, ואנחנו חושבים רק על עצמנו. הוא נמצא באהבה אלינו, ואנחנו אוהבים רק את עצמנו. הנטייה הזו שטבועה בנו לקבל לעצמנו ולאהוב את עצמנו נקראת בקבלה - האגו שלנו. זהו הטבע שלנו, כך נוצרנו. איננו אשמים בהופכיות הזו ודאי, אבל היא עומדת בבסיס כל האכזבות בחיינו. דור אחר דור, כמה שאנחנו לא מנסים להתמלא בכל מיני הנאות ותענוגים, בסופו של דבר התחושה הטובה כמו מתפוגגת בין הידיים. מעניין לראות כי דווקא בעידן השפע החיים מתחילים להיות מורגשים ריקניים יותר ויותר. כאן אנו מוזמנים להתקדם הלאה בהתפתחותנו כיצורים תבוניים, ולרכוש טבע שני של נתינה ואהבה כמו הבורא.

אם רצוננו להיות דומים לבורא, עלינו לבקש ממנו לשנות את הטבע המקורי שלנו, או בשפת הקבלה לתקן אותנו. שהבורא יטביע בנו תבנית כמו שלו, רצונות, מחשבות והרגשות כמו שלו. במקרה כזה תיווצר התאמה בינינו לבינו. אם נתפתח בכיוון שאליו הוא שואף לקדם אותנו, נרגיש טוב בכל רגע ורגע כי לא יהיה לנו שום חיכוך עמו.

לבקש פירושו לפתח רצון חזק מאוד לרכישת טבע שני. רצון כזה אפשר לרכוש רק בעבודה הדדית עם אנשים נוספים שזו מטרתם, ולכן שיטת ההתפתחות של הקבלה מבוססת על עבודה בקבוצה. הקבוצה לומדת יחד מכתבי הקבלה מהו טבעו של הבורא וכיצד הוא פועל עלינו, והחברים עוזרים זה לזה לפתח רצון להידמות לו. לפי הקבלה, אי אפשר לפנות אל הכוח העליון בצורה ישירה אלא רק בתנאי שאנו רוצים להיות כמוהו, לאהוב את האחרים, להתחבר אליהם ולהשפיע להם כל טוב. רק רצון כזה נשמע כביכול בתוך הכוח העליון, מפני שזהו הטבע שלו.

הרצון המשותף שלנו הוא כוח, ואפילו אם איננו מודעים לכך, הוא פועל בתוך שדה הכוח הכללי של הטבע, שהוא הבורא. זהו מעין ענן שבתוכו אנו נמצאים. וכשנוצר בקבוצה רצון גדול להידמות לבורא, תוספת הרצון הזו מזמינה משדה הכוח הכללי תגובה שבונה בנו תכונות של אהבה ונתינה. אנו נעשים כמו הבורא, ומתחילים להרגיש אותו יותר ויותר. אנו מסתכלים על העולם דרך זווית המבט שלו, כביכול, תופסים את המציאות כמוהו. בהדרגה, אנחנו הופכים לשותפים שלו. כל הגדולים שכבר הגיעו לכך, אומרים שאין יותר חזק מזה. שנזכה!

מן המקורות

"עוד יתגלה בעולם גודל ערך הכוח של רצון האדם, ומדרגתו במציאות כמה היא מכרעת, על ידי רזי תורה [קבלה]. וגילוי זה יהיה הכתר של כל המדע כולו" (הראי"ה קוק, אורות הקדש ג, עמ' פ).

"הרצון לקבל הוא כל חומר הבריאה, מראשה ועד סופה. עד שכל מיני הבריות המרובות ומקריהן שאין להן שיעור, ודרכי הנהגתן שכבר נתגלו והעתידים להתגלות, אינם רק שיעורים ושינוי ערכים של הרצון לקבל" (בעל הסולם - הרב יהודה אשלג, "פתיחה לחכמת הקבלה", א).

"בביאת האדם אל אהבת זולתו, אז הוא נמצא ישר בבחינת הדבקות, שהיא השוואת הצורה ליוצרה, אשר עמה יחד, עובר האדם מתוך עולמו הצר, המלא מכאובים ואבני נגף, אל עולם נצחי רחב, של השפעה לה' והשפעה לבריות" (בעל הסולם, מאמר "מהות הדת ומטרתה", כתבי בעל הסולם).

"עם הרצון להשפיע, בזמן שהאדם זוכה לזה, אז הוא מוכשר לקבל שפע עליון" (בעל הסולם, מאמרי "שמעתי", מאמר טז).

המאמר מבוסס על ריאיון עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן, שיחה 872,873 כחלק מסדרת התוכניות "חיים חדשים" המשודרות בערוץ 66 ובאתר "קבלה לעם" - www.kab.co.il

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content