Left Sidebar Content

הפתרון | הפתרון - תוכניות נוספות

הפתרון - תוכניות נוספות

הפתרון - תוכנית 92 - מפתחים מודל כלכלי

הפתרון - תוכנית 92 - מפתחים מודל כלכלי

חברי הצוות הכלכלי ביחד עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן דנים על הדרך והתהליך לפתח מודל כלכלי שיתאים לחברה העתידית והמתוקנת. השיחה עוסקת גם בשלבי הפיתוח של המודל ועל אוכלוסיית היעד שלו
לצפייה
הפתרון - תוכנית 91 - "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם, חלק 7

הפתרון - תוכנית 91 - "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם, חלק 7

בעל הסולם כותב שחברה מתוקנת מתחילה במוסד קטן. מה מאפיין מוסד כזה, מהו התנאי לקיומו והצלחתו, מה יכול למשוך אליו את האנושות והאם מדינת ישראל יכולה להוות לכך דוגמה? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 90 - פערי השכר

הפתרון - תוכנית 90 - פערי השכר

שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן על פערי שכר בין מנהלים לעובדים. החל מניתוח המצב כיום, דרך הפרשנות למדיניות השכר בדור האחרון לפי בעל הסולם ועד לפערי השכר בחברה העתידית והמתוקנת
לצפייה
הפתרון - תוכנית 89 - שנאת העשירים

הפתרון - תוכנית 89 - שנאת העשירים

מה צריך להיות היחס ההדדי הנכון בין בעלי הממון לשאר החברה והאם בחברה מתוקנת יהיו אנשים בעלי רכוש וכאלו שידם אינה משגת. מה יהיו היחסים ביניהם וכיצד ניתן לשפרם? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 88 - "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם, חלק 6

הפתרון - תוכנית 88 - "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם, חלק 6

מה ההבדל בין אלטרואיסט לאידיאליסט ומה ההבדל בין שניהם למקובלים. מדוע אבחנה זו חשובה בתקופה הנוכחית ומה מקומה של חכמת הקבלה והכלכלה האלטרואיסטית בתקופת מעבר זו? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 87 - "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם, חלק 5

הפתרון - תוכנית 87 - "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם, חלק 5

בעל הסולם מציג חלוקה של בני אדם לשני סוגים - אגואיסטי ואלטרואיסטי. מהו מקור חלוקה זו ומה משמעותה על החברה שלנו? בשיחה זו מסביר הרב ד"ר מיכאל לייטמן על מהות החלוקה ומטרתם מהיבט חוקי הטבע
לצפייה
הפתרון - תוכנית 86 - "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם, חלק 4

הפתרון - תוכנית 86 - "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם, חלק 4

מהן דרך הייסורים ודרך התורה לפי בעל הסולם, מדוע העיסוק של האדם מעבר לצרכיו ההכרחיים פוגע בקשריו עם הזולת ומה ההבדל בין מה שבעל הסולם מתאר לבין מה שמרקס תיאר? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 85 - "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם, חלק 3

הפתרון - תוכנית 85 - "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם, חלק 3

בעל הסולם מתאר את שינוי המידות האמור להתרחש באדם מרצון לקבל לרצון להשפיע. באיזה שינוי מדובר, האם אפשר לקיים מערכת כלכלית על בסיס זה וכיצד היא תראה? שיחת המשך עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 84 - "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם, חלק 2

הפתרון - תוכנית 84 - "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם, חלק 2

מהו הרצון ליהנות שבאדם וכיצד השינוי שעובר האדם המודרני משפיע על המערכות החברתיות והכלכליות שבחברה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן וחברי הצוות הכלכלי ממשיכים לקרוא ולברר את "כתבי הדור האחרון"
לצפייה
הפתרון - תוכנית 83 - "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם, חלק 1

הפתרון - תוכנית 83 - "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם, חלק 1

"כתבי הדור האחרון" מתארים את החברה האנושית במצבה העתידי והמתקדם. למי הם מיועדים, איזה שלב בהתפתחות האנושית הם מתארים ומה תפקידם בשרטוט העתיד הצפוי לנו? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 82 - צדק חלוקתי

הפתרון - תוכנית 82 - צדק חלוקתי

מהי הרגשת צדק, מדוע אין בחברה שאיפה ממשית לצדק ושיוויון מלא, כלפי מי צריך להיות מיושם צדק חלוקתי ומהי גישתו של בעל הסולם לנושא זה? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן על צדק והקטנת פערים בחברה
לצפייה
הפתרון - תוכנית 81 - צדק חברתי

הפתרון - תוכנית 81 - צדק חברתי

מהו צדק, האם הוא הרגשה או עובדות סטטיסטיות, מה ההבדל בינו לבין שיוויון, כיצד נראית מערכת המתנהלת כלפי האדם בצדק ומהי הדרך לצדק חברתי אמיתי לפי חכמת הקבלה? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 80 - חומר הדלק במשנה הכלכלית-חברתית של בעל הסולם, חלק 2

הפתרון - תוכנית 80 - חומר הדלק במשנה הכלכלית-חברתית של בעל הסולם, חלק 2

האדם זקוק לחומר דלק הן בהתפתחות החומרית שלו והן בהתפתחות הרוחניות. כיצד נושא חומר הדלק קשור לכשלים בחברה הקומוניסטית, מה הציע מרקס ומהי גישתו של בעל הסולם? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - חומר הדלק במשנה הכלכלית-חברתית של בעל הסולם, חלק 1

הפתרון - חומר הדלק במשנה הכלכלית-חברתית של בעל הסולם, חלק 1

האדם מחפש דרכים בהן ניתן להתקשר לאנשים אחרים. מהי המוטיבציה לכך ומה מפתח ומניע אותו להתקדם בזה יותר ויותר? הרב ד"ר מיכאל לייטמן והצוות הכלכלי חוזרים לשוחח על החזון הכלכלי של בעל הסולם
לצפייה
הפתרון - השקעות, חסכונות, פיקדונות ופנסיה

הפתרון - השקעות, חסכונות, פיקדונות ופנסיה

במקורות התורה מצויין שהאדם צריך לחסוך. מהו הצורך ומהי מטרת החיסכון, באיזו מערכת שיקולים כדאי להשתמש בעת בניית חיסכון ובאיזה צורה יכול האדם להבטיח את עתידו? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - ההגירה לאירופה

הפתרון - ההגירה לאירופה

חכמת הקבלה מתארת כי האיסלאם עתיד לשלוט בכל העולם. האם תופעת הפליטים וההגירה ההמונית לאירופה מסמנת על תחילת תהליך זה והאם מדובר בהתפתחות טבעית או בתהליך מאורגן? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - כוח הכסף

הפתרון - כוח הכסף

בימינו, כוח הכסף הולך ונעלם. אילו שכבות כלכליות יותר רגישות לתופעה, מה מהותה, מהו הכוח החדש שיניע את האדם ולמה זקוק האדם המודרני בחייו? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - מחקר החיבור

הפתרון - מחקר החיבור

החיבור המתגבר באנושות ותהליכי השינוי שהוא מביא, מחייבים מחקר. הרב ד"ר מיכאל לייטמן מברר כיצד ניתן לחקור את החיבור, מהו המשתנה המרכזי במחקר והאם התהליך ניתן למדידה בכלים מסורתיים
לצפייה
הפתרון - המגזר העסקי

הפתרון - המגזר העסקי

מה מאפיין עסק בריא ואילו חוקי טבע מתקיימים בו, מהי הנוסחה להתנהגות אנושית בעבודה ולתמחור נכון של מוצרים והאם קיים עקרון של הכרחיות בעסק? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה על ניהול עסקים
לצפייה
הפתרון - חסכונות והשקעות

הפתרון - חסכונות והשקעות

התלות והקשר המתגבר בעולם גורמים לאי ודאות כלכלית ולמשבר בכלכלה. מה מאפיין את התלות ההדדית ואיך היא קשורה לכיס שלנו? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה עם הצוות הכלכלי על כדאיות החיסכון בימינו
לצפייה
הפתרון - תרבות הצריכה, חלק 2

הפתרון - תרבות הצריכה, חלק 2

תרבות הצריכה הינה מנגנון מלאכותי שלא קיים בטבע. מה יחליף את תרומת תרבות זו למדינה במעבר לכלכלה מאוזנת, מה תפקיד הסביבה והחברה ואיזה פיצוי וסיפוק חלופי ניתן להציע? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תרבות הצריכה, חלק 1

הפתרון - תרבות הצריכה, חלק 1

באדם קיימים רצונות טבעיים בסיסיים שהוא צריך למלא. מה הפער בין הרצונות לאופן המילוי שלהם ומה תפקיד הסביבה והחינוך בכך? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה על תרבות הצריכה והמחיר הכלכלי שהיא גובה
לצפייה
הפתרון - תקן הזהב, חלק 2

הפתרון - תקן הזהב, חלק 2

האנושות צריכה להתארגן לחיים החדשים. מהו קנה המידה שיקדם אותה נכון יותר, מה יגיע קודם, שינוי קנה המידה או שינוי האדם, ומה חשיבות האליטה כמובילת המהלך? שיחת המשך עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון

הפתרון - תקן הזהב, חלק 1

האנושות לא יכולה לעבור לשלב הבא בלי סידור הכלכלה. מהו קנה מידה נכון לסדר זה והשפעתו על החיים הגשמיים, מה נכון להציע ולדרוש מבעלי השליטה בעולם ומה תפקיד תקן הזהב? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 68 - כלכלת ארצות הברית

הפתרון - תוכנית 68 - כלכלת ארצות הברית

כלכלנים ופוליטיקאים בעולם מייצרים תחושה של יציאה מהמשבר הכלכלי. האם יש בסיס לתחושה זו וכיצד שינויים חברתיים ודמוגרפים בארה"ב קשורים ומשפיעים על מצבה הכלכלי? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 67 - תקציב המדינה

הפתרון - תוכנית 67 - תקציב המדינה

תקציב המדינה מבוסס על משאבים מוגבלים. מה הגישה הנכונה לבניית התקציב, כיצד נכון לחלקו, מה יגרום לכולם להשתתף בתהליך בנייתו והאם ניתן לצפות לוויתורים הדדיים בתהליך? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 66 - הון שחור

הפתרון - תוכנית 66 - הון שחור

העלמת מס מקורה בחוסר תחושת אחדות בין העם לממשלה. הרב ד"ר מיכאל לייטמן מסביר מהו קשר נכון בין בני אדם, ובינם לממשלה ועל חשיבות החינוך והסכמה חברתית מעל השוני הקיים בין חלקים שונים בחברה
לצפייה
הפתרון - תוכנית 65 - סין

הפתרון - תוכנית 65 - סין

הסינים עשו בשלושים השנים האחרונות צעד גדול קדימה. איך הושפעו מכך היחסים החברתיים באומה, כיצד הם חינכו את העם ומה הם יעשו עם הכלים שהשיגו? הרב ד"ר מיכאל לייטמן משוחח על רשמיו מביקור בסין
לצפייה
הפתרון - תוכנית 64 - סוגיית הגז והמשאבים הטבעי

הפתרון - תוכנית 64 - סוגיית הגז והמשאבים הטבעי

מאגרי הגז והמשאבים הטבעיים שייכים למדינה. מהו המנגנון הבריא שיכול לנהל אותם לטובת המדינה והאזרחים, מי צריך לנהל אותם ומהם השיקולים הנכונים בטיפול בסוגיות כאלה? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 63 - המודל הניאו-ליברלי

הפתרון - תוכנית 63 - המודל הניאו-ליברלי

השיטה הליברלית מביאה לחוסר שיוויון מאחר ובני האדם לא מתחשבים בצרכים וברצונות של האחר. מדוע השיטה מקובלת גם על העשירים וגם על פשוטי העם ולאן זה מוביל את האנושות? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - תוכנית 62 - שלב המעבר - מכלכלה נוכחית לכלכלה לפי חוקי הטבע

הפתרון - תוכנית 62 - שלב המעבר - מכלכלה נוכחית לכלכלה לפי חוקי הטבע

מטרת הכלכלה לשרת את חיי האדם ולא להיפך. כיצד יכולה כלכלה המתנהלת לפי חכמת הקבלה וחוקי הטבע, לסייע לנו להגיע למטרה זו? הרב ד"ר מיכאל לייטמן על שלב המעבר מהכלכלה הנוכחית אל הכלכלה החדשה
לצפייה
הפתרון - תוכנית 61 - עקרון המחסור בכלכלה

הפתרון - תוכנית 61 - עקרון המחסור בכלכלה

החברה האנושית מתנהלת באופן המביא למחסור במשאבים. האם חסרון זה טבעי או מלאכותי, מה החסרון האמיתי אליו צריך האדם לשאוף וכיצד החברה יכולה לספק לו מילוי של כל צרכיו? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - המשבר הכלכלי באיחוד האירופאי

הפתרון - המשבר הכלכלי באיחוד האירופאי

המשבר הכלכלי באירופה מאיים למוטט מדינות ולהביא לפירוד ביניהן. מה מסמל מצב זה ומה ניתן לעשות? הרב ד"ר מיכאל לייטמן מנתח את המקורות, הפגמים במערכת הקשר והכשלים בגישה לאיחוד שהובילו למשבר
לצפייה
הפתרון - עקרונות הכלכלה החדשה

הפתרון - עקרונות הכלכלה החדשה

כיצד מביאה הכלכלה לידי ביטוי את מערכות היחסים בין בני אדם, מהי רמת החיים החומרית בחברה המתוקנת מבחינה רוחנית וכיצד עקרונות הכלכלה מתפתחים וממומשים בחברה זו? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - סנקציות כלכליות

הפתרון - סנקציות כלכליות

במערכת הרוחנית אין סנקציות. כיצד הדבר משתלב עם הסנקציות שמדינות העולם מטילות על ישראל, מהו הקשר הרוחני בינן לבין ישראל וכיצד ישראל יכולה להסיר את איום הסנקציות? עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - כלכלה רוחנית

הפתרון - כלכלה רוחנית

קיום חומרי הכרחי ומלא, הוא תנאי ליצירת שגשוג ורווח רוחניים. כיצד האנושות יכולה לספק זאת לכולם, מהי השקעה רוחנית וכיצד היא משפיעה על רמת חיים רוחנית? שיחה מרתקת עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - פריון גשמי ורוחני ומה שביניהם

הפתרון - פריון גשמי ורוחני ומה שביניהם

כל אדם חייב להרגיש שהוא כל הזמן מוסיף ומרוויח, בגשמיות או ברוחניות. מה מרוויח אדם המשקיע בחברה, מהו שכר רוחני וכיצד האדם יכול לרכוש הרגשת המציאות הרוחנית? שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - הכלכלה החברתית ומילוי צרכים

הפתרון - הכלכלה החברתית ומילוי צרכים

האדם עסוק יותר ויותר במילוי צרכיו הגשמיים. כיצד אדם הנמצא בהתפתחות רוחנית ממלא צרכים אלו? הרב ד"ר מיכאל לייטמן בשיחה על השינויים שיתרחשו בכלכלה ככל שהאנושות מתקדמת בהתפתחותה הרוחנית
לצפייה
הפתרון - המודל הכלכלי והמענה לחסרון כלכלי

הפתרון - המודל הכלכלי והמענה לחסרון כלכלי

שיחה עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן על התהליך אותו אמורים לעבור היחסים בין בני אדם ובין מדינות, המבוססים כיום בעיקר על אגו, כח וכסף. כיצד משתנים היחסים והופכים ליחסים של תלות הדדית כמו במשפחה?
לצפייה
הפתרון - הכסף כמילוי רוחני

הפתרון - הכסף כמילוי רוחני

לאורך ההיסטוריה מהווה הכסף אמצעי למילוי הרצונות שבאדם. בשיחה זו מסביר הרב ד"ר מיכאל לייטמן על תפקיד הכסף כמילוי רוחני ועל תפקידו בתקופה שמתגלים באנושות רצונות חדשים שלא ניתן לקנות בכסף
לצפייה
הפתרון - המודל הכלכלי על פי חכמת הקבלה - חלק ב'

הפתרון - המודל הכלכלי על פי חכמת הקבלה - חלק ב'

מה תפקידה של התחרות בחברה המתוקנת, המספקת לאדם את כל צרכיו ומה תפקיד הכלכלנים בעיצוב ופיתוח הכלכלה החברתית, המבוססת על מערכת קשרים גלובלית ואינטגרלית? שיחת המשך עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן
לצפייה
הפתרון - המודל הכלכלי על פי חכמת הקבלה - חלק א'

הפתרון - המודל הכלכלי על פי חכמת הקבלה - חלק א'

כיצד יתקיימו מערכות יחסים וקשרים בין בני אדם בחברה המתוקנת, יחד עם תחרות שתטיב עימה? הרב ד"ר מיכאל לייטמן מסביר את המודל האינטגרלי של כלכלה חברתית המבוססת על חוקי הטבע וחכמת הקבלה
לצפייה
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>אוניברסיטה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content