Left Sidebar Content

שיעורי "זוהר לעם"

"זוהר לעם" - פרשת יתרו

לומדים זוהר עם הרב לייטמן

פרשת יתרו - שיעורים 1-19
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 19

10.4.11, אות תקמ"ד - כשאני מגיע למדוד את כל העולם לפי ההשפעה לזולת ולאהבת הזולת, זה נקרא אצלי הבורא
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 18

8.4.11, אות תקל"ב - תורה מתחילים מסוד, שאני לא מרגיש כלום, לא מבין כלום ואז מגיע דרך דרוש ורמז לפשט. פשט זה כבר בעולם האצילות, שהכל פתוח
לצפייה

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 17

28.3.11, אות תק"ד - המקובלים מלמדים אותנו מה צריכה להיות הכוונה. כל אחד, עד כמה שהוא מבין ממה שהוא קורא, זה מה שהוא צריך לממש
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 16

27.3.11, אות תפ"ה - הפער בין החלקים המנוגדים: הרצון לקבל מצד אחד והכוונה להשפיע מצד שני, המתמלא באור העליון מביא להרגשה שנקראת שמחה
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 15

25.3.11, אות תמ"ד - המטרה שלנו היא להגיע לגמר התיקון. "שבוע" נקרא שמימשנו מדרגה שלמה. וכך הולכים משבוע לשבוע, ממדרגה למדרגה
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 14

24.3.11, אות תט"ו - עשה אדם זה כשאתה בונה רגשות ויחסים חיים מרצונות וכוונות של השפעה. וכל מה שפחות מזה, זה פסל ודמות
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 13

23.3.11, אות שס"ד - אין יותר במציאות חוץ מאשר צורות הקשר בין כל אחד לסביבה, זה מה שהזוהר מתאר. אנחנו צריכים להשתדל בכל מילה, פסוק, לאתר את צורות הקשר האלה
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 12

22.3.11, אות שי"ד - הטקסט מדבר על החיבור בינינו, בין הנשמות, הנקודות שבלב, ברשת הזו, מה שמתגלה שם לאדם שנכלל בה בכל מיני צורות, והגילויים שאני מגלה ככל שנכנס יותר לתוך הרשת
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 11

21.3.11, אות קפ"ב - מה הכוונה ב"בתוך עמי אנוכי יושבת"? שאתה מתגלה בחברה. כוח החברה הכללי נקרא בורא. השפעה לחברה נקרא שאתה משפיע לבורא
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 10

20.3.11, אות רמ"ה - אני צריך כל הזמן להחזיר את עצמי להרגשה, ידיעה, כוונה שבזוהר כתוב על גילוי היחסים בינינו. אין דבר חוץ מנשמות (נקודות שבלב) והקשר שמשיגים בינינו
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 9

15.3.11, אות קע"ו: פנים - מקום גילוי החכמה, באיזה כלים, צורות ויחסים יש לנו גילויים שונים. פני אדם - איך שהבורא מצייר את עצמו כלפי האדם
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 8

4.3.11, אות קע"ו - בזוהר מדובר על צורות הקשר בינינו. מה שאני בונה מעצמי ביחס לאחרים נקרא האדם שבי. אדם - דומה לבורא ביחס לאחרים בהשפעה ואהבה
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 7

9.1.11, אות קנ"ד: אנחנו קוראים על חלקי הנשמה שמגלה כאלה ציורים בחיבור הנשמות כגון הכרת יד, הכרת פנים - שהם גוף "אדם הראשון", מערכת הקשר בינינו
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 6

6.1.11, אות קט"ו - מושגים כמו מצח, עין, אוזן, פה, הנראים כסימנים על האדם, אלו הם הבחנות רוחניות ואין להם שום קשר לתמונות הגשמיות
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 5

5.1.11, אות פ"ח - קריאה בזוהר עם כוונה לחפש את הצורות עליהן קוראים נקרא סם המוות, קליפה. קריאה בזוהר עם כוונה לחיבור נקרא סם החיים, קדושה
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 4

4.1.11, אות ע"ג - הזוהר מתאר את הקשר בין עשרה חברים ככלי אחד שעלה מחורבן הבית דרך 125 מדרגות עד גמר התיקון. כל אחד שמשיג עובר באותם מדרגות
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 3

3.1.11, אות ס"ב: אם המילים בעולם שלנו מעוררות בנו משמעות גשמית - סימן שאנחנו ברצון גשמי, ואם משמעות רוחנית - סימן שאנחנו ברצון רוחני
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 2

2.1.11, אות ל"ב - ככל שגדלות באדם תכונות לא מתוקנות, באותה מידה גדלה באדם הרגשת הבורא
לצפייה
זוהר לעם

"זוהר לעם" - יתרו, שיעור 1

30.12.10, אות א' - הזוהר הוא לשון המדרש, והזוהר עם פירוש בעל סולם הוא לשון הקבלה. החיבור ביניהם עוזר לך לקרב את ראיית העולם החיצוני לראייה הפנימית
לצפייה
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>kab-study</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>hafatza</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content