Left Sidebar Content

חברותא

חברותא

חברים הלומדים את חכמת הקבלה התאספו לקרוא בחברותא כתבי מקובלים, להביע מה שהלב מבין ולדבר על משמעות החיים
אייל אשל

חברותא - לפתוח את הלב

מדוע אנו רצים אחר מציאת הטעם בחיים, מהו התענוג העילאי שאליו מכוון אותנו הטבע וכיצד נמצא אותו דרך החיבור בינינו? תלמידי חכמת הקבלה מתחברים סביב מאמרי הרב"ש
לצפייה
שרון רביאן

חברותא - פעולה משותפת

מדוע רק פעולה משותפת למען המטרה הרוחנית מקדמת אותנו לעבר מימושה, למה עכשיו זה הזמן לתיקון העולם ואיך כל אחד יכול להיות חלק מתהליך התיקון? החברים מתחברים בסדנה סביב מאמרי הרב"ש
לצפייה
אבי מלכה

חברותא - הנס האמיתי

למה האדם צריך להגיע להכרת הרע, מה גורם לתחושת החיבור בינינו להתפוגג כשאין איום חיצוני ומדוע הרגשת הזולת נקראת נס? תלמידי חכמת הקבלה מתחברים סביב מאמרי הרב"ש
לצפייה
שרון רביאן ,אייל אלכסנדר

חברותא - חנוכה

איך נשמור שלא לסטות מהדרך אל המטרה הרוחנית, איזה מאבק אנו מנהלים בין היוונים והמכבים שבתוכנו ואיך הדבקות בחברים תבטיח את ניצחוננו? תלמידי חכמת הקבלה מבררים
לצפייה
גבי פאר

חברותא - בדרך הרוחנית

כיצד ניתן להגיע לרוחניות על ידי עבודה בקבוצה, איך נתמודד עם המצבים השונים המורגשים בנו בדרך אל הרוחניות ולאילו רצונות שלנו מתייחס הכוח העליון? תלמידי חכמת הקבלה משוחחים
לצפייה
גבי פאר

חברותא - רצון שלם

מהו המפתח דרכו יש לקרוא את כתבי המקובלים, מדוע האדם אינו יכול לבקש עבור עצמו ולמה יש צורך להרגיש את רצונות הזולת כדי להגיע לרצון שלם? תלמידי חכמת הקבלה לומדים בחברותא
לצפייה
שרון רביאן

חברותא - יצירת סביבה נכונה

למה האדם מושפע כל כך מהסביבה, איך ניתן ליצור את הסביבה הנכונה ומדוע נתינת יחס טוב לאחר, הופכת אותו לחשוב בעיניי? תלמידי חכמת הקבלה לומדים בחברותא
לצפייה
אייל אשל

חברותא - משחקים בחיבור

איזה משחק עלינו לשחק כדי להתחבר ביחד ולמה חייבים חברה כדי להיות חלק מהמשחק? תלמידי חכמת הקבלה בשיחה בחברותא
לצפייה
אבי מלכה

חברותא - עיקר העבודה הרוחנית

מדוע המאמץ להגיע לחיבור בין חברים הוא עיקר העבודה הרוחנית, כיצד בונים תפילה נכונה ואיזו הרגשה ניבנית באדם הלומד את חכמת הקבלה? תלמידי חכמת הקבלה לומדים בחברותא
לצפייה
אייל אלכסנדר

חברותא - להעלות השפעה על קבלה

איך מתעורר באדם הרצון להשפיע, כיצד כתבי הרב"ש מסייעים לנו להעלות רצון זה על פני רצונות אחרים ומה יקרה כשנצליח להגביר את ההשפעה על הקבלה? תלמידי חכמת הקבלה לומדים בחברותא
לצפייה
מעיין קרניאל

חברותא - תיקון הרצון

כיצד הופכים את הרצון לקבל הנאה לרצון להשפיע טוב לעולם, מדוע ניתן לעשות זאת רק עם אנשים נוספים ולמה תיקון הרצון האגואיסטי מביא למילוי רוחני? שיחה בחברותא של תלמידי חכמת הקבלה
לצפייה
שי זמיר,שרון רביאן,אבי מלכה ,אייל אלכסנדר,מעין קרניאל,

חברותא - לימוד התורה בדרך ה'

מדוע הלימוד בחברותא מביא לחיבור בינינו וכיצד ניתן להחזיק בדבקות ועקשנות בחברים כדי לגלות ביחד את הכוח העליון? תלמידי חכמת הקבלה בלימוד משותף
לצפייה
אבי מלכה,שי זמיר

חברותא - תכלית הבריאה

אילו רגשות מתעוררים באדם הלומד את חכמת הקבלה, מדוע עלינו להאמין שהמעשים שלנו מכוונים תמיד לטוב ומהי תכלית הבריאה? לומדי חכמת הקבלה בשיחה בחברותא
לצפייה
אייל אלכסנדר,שרון רביאן,אבי מלכה,אייל אשל,דימה ילסקי

חברותא - תפילה מעומק הלב

מהי תפילה מעומק הלב, כיצד מכוונים את התפילה לטובת החברים ומדוע צריך לשאוף למטרה משותפת? לומדי חכמת הקבלה בשיחה בחברותא
לצפייה
שרון רביאן

חברותא - תפקידו של האדם בעולם הזה

מהי הסיבה האמיתית ללימוד חכמת הקבלה, מהו תפקידו של האדם בעולם הזה וכיצד ניתן לכוון נכון את הפעולות שאנו עושים כדי להסב רק טוב ועונג לעולם? לומדי חכמת הקבלה בשיחה בחברותא
לצפייה
מעיין קרניאל

חברותא - הכול בפנימיות האדם

מה משמעות המילים "ארץ", "עם ישראל" ו"אומות העולם" בפנימיות האדם, ממה מורכבים הרצונות שלנו וכיצד ניתן לכוון אותם נכון? לומדי חכמת הקבלה בשיחה בחברותא
לצפייה
רחמים לוי,שרון רביאן

חברותא - על כל פשעים תכסה אהבה

כיצד ניתן לשנות את ההרגלים הרעים המנהלים אותנו, איך האהבה מתקנת את תכונותינו ומה משמעות המשפט "על כל פשעים תכסה אהבה"? לימוד בחברותא עם תלמידי חכמת הקבלה
לצפייה
יניב אלוש

חברותא - להתמוסס בחברים

כיצד ניתן להגיע לקשר אמיתי עם החברים סביבי ואיך להיעזר בכתבי הרב"ש כדי לממש את המצווה של "ואהבת לרעך כמוך"? לימוד בחברותא עם תלמידי חכמת הקבלה
לצפייה
אבי מלכה,דימה ילסקי

חברותא - עשה לך רב וקנה לך חבר

מה משמעות המושג "עשה לך רב וקנה לך חבר", מדוע צריך לזהות תמיד את הרב כמדרגה עליונה בתוך המערכת הכללית ומה תפקיד החברים בתהליך הלימוד? תלמידי חכמת הקבלה לומדים בחברותא
לצפייה
נווה כהן

חברותא - התקדמות והתרחקות ברוחניות

מדוע אדם חייב לעבור את ההרגשה של התרחקות מהדרך הרוחנית ככל שהוא מתאמץ יותר, מהו היחס שיש לפתח ללימוד חכמת הקבלה וכיצד ניתן לייצר רצון פנימי להתקדמות? תלמידי חכמת הקבלה
לצפייה
נווה כהן,שרון רביאן

חברותא - לקבל את המציאות

מדוע יש הכרח להבין שקיימת השגחה עליונה, כיצד האדם יכול לפתח יכולת לקבל את המציאות כמשהו טוב ולמה בדרכנו הרוחנית עלינו להסתמך רק על המקובלים? תלמידי חכמת הקבלה בסדנה
לצפייה
שרון רביאן,אבי מלכה

חברותא - קבלת תכונת ההשפעה

כיצד המאמץ המשותף עם החברים בונה יכולת לקבל עלינו את תכונת ההשפעה ואיך דווקא החיפוש ולא המילוי מביא את האושר? תלמידי חכמת הקבלה לומדים בחברותא
לצפייה
דימה ילסקי

חברותא - התאמה לרוחניות

כיצד ניתן להביא את עצמנו להתאמה לרוחניות ואיך הקנאה יכולה להוביל אותנו להתקדמות רוחנית? תלמידי חכמת הקבלה בשיחה משותפת
לצפייה
דימה ילסקי,שרון רביאן,גבי פאר,אבי מלכה,אייל אלכסנדר,מיכאל חוטינסקי,מעיין קרניאל

חברותא - כל אחד חשוב

מהי הפעולה של כל אחד בהבאת כל מערכת הקיום לשלמות וכיצד לראות את כל המצבים שניתנו בדרך כמועילים לתיקון? חברים הלומדים את חכמת הקבלה בדיון בחברותא
לצפייה
גבי פאר

חברותא - קנה לך חבר

באיזו דרך ניתן לקיים את הציווי של "קנה לך חבר", מדוע הוויתור הוא הדרך להגדיל את החיבור בין אנשים ולמה האדם אינו מזהה את תכונת ההשפעה כדבר כדאי? תלמידי חכמת הקבלה לומדים
לצפייה
שי זמיר

חברותא - חיסרון להשפעה

איך יוצרים חיסרון למילוי בתכונת ההשפעה וכיצד נגיע לדרישה הנכונה שתביא אותנו להרגשת כ"איש אחד בלב אחד"? תלמידי חכמת הקבלה לומדים בחברותא
לצפייה
אבי מלכה

חברותא - האמת המתגלה בחכמת הקבלה

מהי האמת המתגלה בעיסוק בחכמת הקבלה ומדוע כדאי לפתח את הרצון הפנימי לחקר האמת? תלמידי חכמת הקבלה לומדים בחברותא
לצפייה
מיכאל חוטינסקי

חברותא - הבחירה בסביבה

מדוע החברה משפיעה כל כך על התנהגות האדם, מהי המשמעות האמיתית של בחירה חופשית ולמה חשוב לבחור בסביבה נכונה? תלמידי חכמת הקבלה לומדים בחברותא
לצפייה
אבי מלכה,שרון רביאן

חברותא - אש האהבה

על איזו אהבה מדובר בכתבי הרב"ש ואיך נפיץ את כוח האהבה בעולם כולו? תלמידי חכמת הקבלה בדיון משותף
לצפייה
אבי מלכה,נווה כהן,אייל אלכסנדר,דימה ילסקי,מיכאל חוטינסקי,אייל אשל,שרון רביאן

חברותא - בניית חברה

כיצד ניתן לתת יסוד אמיתי לבניית חברה, מדוע כדאי להכניס את מעגלי השיח אל כל מוסדות הלימוד ואיך הופכים את קיבוץ הגלויות במדינה לחיים כאיש אחד בלב אחד? תלמידי חכמת הקבלה
לצפייה
אייל אלכסנדר

חברותא - לשבח את החברה

איך מתנהלים נכון בחברה השואפת להגיע לגילוי רוחני, מה קורה כשמדברים רק בשבח החברה הזו ואיך אפשר לתרום להתקדמות הרוחנית של חבר? תלמידי חכמת הקבלה משוחחים בחברותא
לצפייה
מעיין קרניאל

חברותא - הצורך בחברה

מה תפקידה של החברה בדרך הרוחנית של האדם, איך אפשר לבנות חברה בה כולם רוצים להשפיע זה על זה ואיזו הערכה יש לנו על הזכות להתכלל בחברה כזו? תלמידי חכמת הקבלה בדיון מלב אל לב
לצפייה
שי זמיר,נווה כהן

חברותא - חברה של השפעה

איזה קשר קיים בין אנשים שכולם מכוונים לגילוי הכוח העליון ותכונת ההשפעה ואיך קבוצה עוזרת להגיע למטרה זו? חברים התכנסו במעגל לדיון רוחני
לצפייה
שרון רביאן

חברותא - משחקים בגדלות החברים

איך נכון להתייחס אל החברים המתאמצים להגיע לגילוי הרוחני וכיצד משחקים בהגברת גדלותם של חברים עד שהמשחק הופך למציאות? תלמידי חכמת הקבלה מתחברים ומגיעים לתובנות חדשות
לצפייה
אייל אשל

חברותא - שכר רוחני

ממה נהנים ברוחניות, איך מגיעים לוויתור הגמור כדי להגיע לחיבור הרוחני ואיך סביבה נכונה יכולה להשפיע להגיע למצב זה? תלמידי חכמת הקבלה מבררים בחברותא
לצפייה
עודד קינן,סשה רספופין,מיכאל חוטינסקי,אבי מלכה,שרון רביאן,דימה ילסקי

חברותא - קשר חם בין חברים

כיצד ניתן לעורר את הקשר החם הקיים בינינו, איך ניתן להגדיל את חשיבות החבר בעיני ומה משמעות המושג "אחריות אישית"? חברים מבררים יחד
לצפיה
סשה רספופין

חברותא - רצון וחשיבות

מדוע רק הרצון קובע את ההתקדמות הרוחנית, מהי חשיבות החיבור לקבוצה וכיצד יכול האדם להגדיל את רמת המעורבות שלו בה? חברים לומדים ודנים יחד
לצפייה
אבי מלכה,איתן סיון

חברותא - גדלות הבורא

מה עלינו לעשות כדי שלימוד כתבי מקובלים יביא את התוצאה הרצויה ואיך מגיעים להרגשה של גדלות הכוח האחד שמפעיל את כל המציאות? תלמידי חכמת הקבלה לומדים בחברותא
לצפייה
נח ניניו

חברותא - כיוון נכון

לאיזה כיוון צריך למקד את המחשבות והמעשים כדי לממש את עצות המקובלים ואילו יחסים על החברים לבנות ביניהם כדי לגלות את הכוח העליון? תלמידי חכמת הקבלה דנים בחברותא
לצפיה
אדם מור

חברותא - מכוונים להשפעה

איך מסייע לנו הלימוד של כתבי הרב"ש להיות מכוונים לתכונת ההשפעה וכיצד זה נעשה בחברותא? תלמידי חכמת הקבלה מבררים יחד מתוך החיבור שיצרו ביניהם
לצפייה
יוסי ירושלמי

חברותא - חברת השפעה

איך יוצרים חברה שפועלת על פי תכונת ההשפעה ואיך במאמצים לחיבור במעגל נבין שזה אפשרי? תלמידי חכמת הקבלה לומדים בחברותא
לצפייה
איתן לינקו

חברותא - מרכיבים חיבור

מהו המרכיב האחד שמחבר את כל רצונות החברים להגיע לרוחניות וכיצד שומרים על הרגשת החיבור ומעבירים אותה הלאה? תלמידי חכמת הקבלה דנים יחד
לצפייה
איתי רפאלי

חברותא - להגיע לאהבת חברים

אל איזו אהבת חברים אמורים לשאוף ובאמצעות אילו פעולות ניתן להגיע אליה? תלמידי חכמת הקבלה מבררים יחד
לצפיה
שרון יעקובוב

חברותא - הכנה בכוונה

איך בהכנה וכוונה נכונות המבוצעות ביחד עם החברים, מתקרבים אל הכוח העליון ומאפשרים לו להשפיע עלינו? תלמידי חכמת הקבלה מבררים בסדנה משותפת
לצפייה
ניר קגן

חברותא - תפילה אחת

מהי התפילה המשותפת היחידה שעלינו להגיע אליה, שתביא ליחס הנכון בינינו לכוח העליון ותפתח פתח לתכונת ההשפעה לשרות עלינו? תלמידי חכמת הקבלה בסדנה משותפת
לצפייה
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>ערב מבוא נובמבר 2018</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>hafatza</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content