Left Sidebar Content

חיים חדשים - קטעים נבחרים | חיים חדשים - קטעים נבחרים 701-750

חיים חדשים - קטעים נבחרים 701-750

טעימות מתוך השיחות "חיים חדשים", בהן לוקחים אותנו הרב ד"ר מיכאל לייטמן יחד עם אורן לוי ומשתתפים נוספים, למסע מרתק בתפיסת העולם האינטגרלית של כל תחומי חיינו

חיים חדשים - קטעים נבחרים 750 - מחוברים - הרמה הבאה

מה גורם לנו לרצות להיות מקושרים בכל רגע ולא להחמיץ דבר, כיצד מובילה אותנו ההשתוקקות הזו לפריצה לעולם הרוחני ומה נדרש מאיתנו לשם כך? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 749 - הפחד להחמיץ

מדוע אנו מקפידים להיות מעודכנים בכל רגע, מהו הפחד להחמיץ המניע אותנו לכך וכיצד הוא מוביל לבניית החיבור הנכון בינינו ולגילוי מטרת חיינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 748 - הקבלה - חכמת הנסתר

מדוע ומפני מי הוסתרה חכמת הקבלה במשך שנים רבות, האם היא יכולה להזיק, למה נקשרו בה פחדים וכישופים וכיצד היא מתגלה בימינו ככוח החיבור והאהבה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 747 - יסודה של חכמת הקבלה

מהו מקורה של חכמת הקבלה, כיצד היא מאפשרת לנו היכרות עם כוח הטבע, מה ההבדל בינה לבין דת ומדוע נאלצו להסתירה עד ימינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 746 - השלמה רוחנית

מהו הקשר בין התגברות על האגו לבין המין הגברי, מדוע נשים נוטות יותר לרוחניות, כיצד ניתן להגיע להשלמה בין המינים ומהו הכוח המושג בהשלמה זו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 745 - הגבר החדש

כיצד משפיעה התפתחות האנושות על המודל הגברי, מהן ההגדרות החדשות ל"נשיות" ו"גבריות" ולאיזו השלמה נכונה בין המינים עלינו להגיע? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 744 - להביא ילדים לעולם

מדוע אנו נתקלים בקושי להביא ילדים לעולם, כיצד משפיע על זה כוח הרצון שלנו, מהם הגורמים היכולים להבטיח התפתחות תקינה של הריון וכיצד זה קשור לחיבור בינינו? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 743 - היווצרות החיים

מי הם שלושת השותפים ביצירת חיי האדם, מדוע התהליך מתרחש דווקא בגוף האישה ומהו הכוח הדוחף את היווצרות החיים החדשים? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 742 - מנהיגות של ידוענים

מדוע אנו עדים לידוענים המשמשים כנבחרי ציבור, מה ניתן להסיק מכך על נטיית לבנו כבוחרים ומהו מודל המנהיגות המסוגל להוביל לחיבור בינינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 741 - להיות "סלב"

למה כל כך מושך אותנו להפוך ל"סלבס", האם הפרסום מביא איתו את האושר המיוחל ומי הם ה"סלבס" של המחר? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 740 - בין מצוי לרצוי

מהי מטרת הטבע עבור המין האנושי, כיצד הטבע דוחף אותנו להשיג אותה ומדוע האגו האנושי מתנגד לכך? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 739 - איזון לחצים

ממה נובעים הלחצים שאנו חווים, כיצד נביא את חיינו למצב של איזון ומדוע לשם כך עלינו להבין את מטרת הטבע עבורנו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 738 - משאננות לערבות

מדוע אנו בורחים מלקיחת אחריות, למה חינוך לאחריות תלוי בחברה כולה, מה תפקידו של כל אחד מאיתנו ומהי "אחריות רוחנית"? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 737 - אחריות

מהי אחריות, מהיכן נובעת מידת האחריות באדם, מהו חינוך נכון לאחריות ומדוע נדרשת אחריות אישית מכל אחד מאיתנו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 736 - משמעות החיים

מהי משמעות החיים המשותפת לכולנו, מדוע עליה להיות נצחית, כיצד מכוונת חכמת הקבלה למציאת מטרת קיומנו ומהם כלי החקירה העומדים לרשותנו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 735 - להרגיש משמעותי

מדוע חשוב לאדם להרגיש משמעותי, כיצד אנו מעניקים משמעות לאירועים שאנו חווים ומהי המשמעות הנצחית של חיינו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 734 - מהסתר לגילוי

מדוע קיימת התנגדות לחכמת הקבלה, מי הם האנשים המתעוררים לגלות את פנימיות התורה, מהי השיטה לעשות זאת ואיזה שינוי עובר האדם הלומד אותה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 733 - תורת הנסתר

מהי "תורת הנסתר", כיצד מכוונת התורה את האדם להכרת הכוח העליון, מהי תכונת האהבה שעלינו לגלות ומדוע צריך להתעורר באדם הרצון לכך? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 732 - לימוד התורה

מהי תורה "לשמה", מדוע נכתבה התורה שבעל פה, מהן שפת "הענפים" ושפת "השורשים" ולמה עלינו לדבוק במורה כדי להבין את הכתוב בתורה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 731 - ממורה לתלמיד

מהי מהותה של התורה, מדוע צריך הדרכה של מורה בשביל להבין מה שכתוב בה, כיצד המקובל מעביר את ידיעותיו לתלמידיו ולמה לימוד זה יכול להיעשות רק בעל פה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 730 - חיים חדשים למדינת ישראל

איך עלינו לבחון את מדינת ישראל ומצבה יחסית לשאר העולם, מהי הדרך לבנות בה עתיד טוב, איך ייראו חיינו כשנממש את הכלל "ואהבת לרעך כמוך" ומהי התוצאה הרצויה של מימוש זה? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים מה זה בכלל "חיים חדשים"?

חיים חדשים - קטעים נבחרים 729 - מה זה בכלל "חיים חדשים"?

מה מביא את האדם לחפש מילוי שאינו קשור לחייו הגשמיים, מה הוא מגלה בתהליך החיפוש, לאילו שינויים גלובליים זה גורם וכיצד ישתנו חיינו בעקבות זאת? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 728 - היסטוריה

כיצד צריך האדם להסתכל על ההיסטוריה, מהו האירוע ההיסטורי החשוב ביותר, אילו אירועים עתידים לקבל חשיבות היסטורית ומהו השלב הבא בהיסטוריה האנושית? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 727 - עבר האדם

עד כמה חשוב לאדם להכיר את השורשים שלו, כיצד ניתן להתייחס נכון לעבר, האם ניתן להשתמש בו בצורה חיובית ומהו הכלי הכי טוב להתמודדות עם עבר קשה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 726 - הרצון לשינוי

מדוע בזמננו אנו נמצאים בחיפוש תמידי אחר שינויים, האם ניתן להפסיק את המרדף הזה ומהו השינוי שעל האדם לעבור כדי להרגיש שלם עם חייו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 725 - תהליך השינוי

מהי המהות של תהליך ההתפתחות בעולם, האם ישנה חוקיות כלשהי לתהליכי השינוי במציאות ומהו המצב הסופי אליו מובילים תהליכים אלו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 724 - זכויות אדם וישראל

למה אנו מואשמים באי שמירה על זכויות האדם, מהו הצדק לפיו עלינו לנהוג, מהי ההסברה הנכונה לישראל ולעולם ומדוע הדאגה לזולת היא זכותו האמיתית של כל יהודי? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 723 - זכויות אדם

למה איננו מצליחים לשמור על מתן זכויות שוות לכולם, מדוע שיוויון זכויות מחייב תהליך חינוכי, איך נגיע לרצון להעניק מעצמנו לזולת ומה נרוויח כתוצאה מכך? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 722 - כוח נשי

כיצד יכולות הנשים לדאוג לעתיד העולם, איך נגרום להן להאמין שיש בכוחן לגרום לשינוי חיובי ולאן יקדם אותנו כוח נשי מאוחד? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 721 - בזכות נשים צדקניות

כיצד מתארים סיפורי התורה את דרכו הרוחנית של האדם, מהו החלק הנשי והחלק הגברי בעבודה הרוחנית, מהו האיזון הנכון ביניהם ומהי התוצאה הנקראת "אישה צדקנית"? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 720 - לימוד חכמת הקבלה

במה נבדלת חכמת הקבלה משאר חכמות העולם, כיצד נקשר לימוד החכמה לאהבת הזולת ומה מרגיש האדם העוסק בה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 719 - מוטיבציה לחיים

מדוע הדור הצעיר בוחן מחדש את הכדאיות בחיים, מהי הסיבה לחיינו, איך נגלה את מטרת החיים ואיזו מוטיבציה תעורר אותנו לעשות זאת? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 718 - עיצוב העתיד

מדוע חיזוי העתיד כה מסקרן אותנו, איך ניתן לבנות את העתיד בעצמנו, כיצד עלינו להשתנות לשם כך ואיזה עתיד נבחר לעצב? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 717 - זמן של מקובל

מהי השפעת השינויים שאנו חווים על הדרך בה אנו רואים את העולם, כיצד נוכל אנחנו לשלוט במציאות שלנו, באיזו צורה נתקיים בעתיד ומהו הזמן לפי חכמת הקבלה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 716 - להוריד מסיכות

האם ניתן להגדיר את המסיכות שהאדם עוטה על עצמו כ"טובות" או "רעות", איך להתחנך לחיים ללא מסיכות, מהו שימוש נכון בהן ומהי האמת מאחורי המסיכות? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 715 - מסיכות

למה אנו מציגים את עצמנו בצורות שונות בהתאם לסביבה, מי אנחנו מתחת לכל המסיכות, כיצד רוכשים מסיכה של כוח עליון ואיך היא תעלה אותנו לדרגת קיום חדשה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 714 - האישה החדשה

האם ייתכן שוויון בין המינים, למה האישה מותאמת יותר לעולם של היום, איך תחזק האישה את החיבור בעם וכיצד נגיע בחברה לחלוקת תפקידים טבעית כמו במשפחה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 713 - שוויון חברתי

מדוע אנו בונים מחיצות המפרידות אותנו מאחרים, כיצד נראה עצמנו מחוברים כחברה אחת ואיך ניעזר בהבדלים בינינו כדי לחזק את עוצמת החיבור? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 712 - להיות ישראלים

מה מקורה של ייחודיות עם ישראל, מהיכן מגיעות קשיות העורף והדעתנות הישראליות ואיך יוצאים מהחרדה הקיומית הקיימת בקרב הישראלים? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 711 - תכונות ישראליות

מהו המקור של עם ישראל, למה יש כל כך הרבה ניגודיות בתכונות שלנו ומהיכן נובעות התכונות הישראליות כמו חוצפה והפחד "לצאת פראיירים"? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
חיים חדשים תפקיד האישה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 710 - תפקיד האישה

כיצד השתנה תפקיד האישה במשפחה כתוצאה מהקידמה, מדוע תפקידה חיוני לבניית חברה מאוחדת, מהי האישה האידיאלית ואיך חינוך נכון יביא להשפעה חיובית של נשים על העולם? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפייה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 709 - ייחודיות האישה

מהו השוני בין המינים, אילו יכולות ייחודיות יש לנשים, כיצד ניתן להשתמש בהן לקידום העולם ואיך רואה חכמת הקבלה את כוחה המיוחד של האישה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 708 - חלוציות רוחנית

מי הם החלוצים הרוחניים, לאיזו פריצת דרך הם הגיעו ומה חסר לנו על מנת לבצע את אותה פריצת דרך? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 707 - כוח החלוציות

האם תופעת החלוציות היא תופעה טבעית, למה דעך כוח החלוציות החזק שהיה לפני קום המדינה ואיך מממשים את הפוטנציאל שקיים בכוח זה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 706 - זהות ישראלית

מה מרגיש העולם שעם ישראל "חייב לו" ומדוע משימה זו נסתרת מאיתנו, למה כיוון אברהם כשאיחד בינינו בבבל ומדוע להיות ישראלי זה תפקיד רוחני? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 705 - הזהות האישית

מדוע חשוב לנו להרגיש מיוחדים, מהי הנשמה שהיא הזהות האישית האמיתית של כל אחד מאיתנו ומה אנו משיגים בדרך לגילויה? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 704 - החזון הציוני המתוקן

מדוע הקמת המדינה לא פתרה את בעיית האנטישמיות, מהו החזון הציוני לפי חכמת הקבלה, מהם הערכים לפיהם עלינו לחיות בארץ וכיצד מלמדת החכמה להגיע לכך? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 703 - ציונות

מה היו התנאים לצמיחת התנועה הציונית, מדוע האידיאולוגיה שלה איבדה את ערכה עם השנים, מהי "החזרה לציון" לפי חכמת הקבלה ומה חסר בציונות ועלינו להשלים היום? מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 702 - החיים בישראל

מדוע קיימים ניגודים כה רבים בעם ישראל, מהיכן נובעת תחושת הביקורת המפותחת שבנו ומהי השאיפה הפנימית הדוחפת אותנו קדימה ולא מאפשרת לנו להירגע? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה

חיים חדשים - קטעים נבחרים 701 - המדינה שלנו

מדוע תמכו המקובלים בהקמת מדינת ישראל, מה קושר את עם ישראל לארץ ישראל, מהו תפקידו של עם ישראל לפי חכמת הקבלה וכיצד נממש אותו? קטעים נבחרים מתוך "חיים חדשים", בהנחיית אורן לוי
לצפיה
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content