Left Sidebar Content

אירועים | אירועים קודמים | כנסי "קבלה לעם" | כנס הערבות העולמי - דצמבר 2011 | מאמרי הכנה

השלום בעולם

כל מהותו של החוק הרוחני היא אהבת הזולת, שלמעשה אפשר להגדירה כהשפעה לזולת, כדי שלא לשכוח את הכוונה

חיוב הזהירות בחוקי הטבע

כיון שהשגחת הבריאה נמשכת מהבורא, שבלי ספק יש לו מטרה בפעולתו, הרי שכל העובר על חוק מחוקי הטבע, הוא מקלקל את המטרה אשר נבנית על כל חוקי הטבע גם יחד, ולכן יענישהו הטבע.

מהו החילוק, אם המשגיח נקרא טבע, דהיינו חסר דעה וחסר תכלית - או שהוא חכם, יודע, מרגיש ויש תכלית במעשיו?
כי סוף-סוף מוטל עלינו החוב לקיים את צו ההשגחה, כלומר את חוקי הטבע, וכולנו מודים, שהעובר על צו ההשגחה, כלומר על חוקי הטבע, ראוי להיענש.

נצטווינו מצד ההשגחה לקיים את החוק של "השפעה לזולתו", באופן, ששום חבר מאיתנו לא ימעיט מלעבוד בכל השיעור, המובטח להצלחת החברה. וכל עוד שאנו מתעצלים לקיים את זה בכל השיעור, לא יפסיק הטבע מלהענישנו. וכפי המכות שאנו מוכים בזמננו זה, עלינו גם לקחת בחשבון את החרב השלופה לעינינו להבא. ויש להסיק מהם מסקנה נכונה, אשר סוף סוף ינצחנו הטבע, וכלנו נהיה מוכרחים לקיים חוקי הטבע בכל השיעור הנדרש מאתנו.

גלגל שינוי הצורה

הגם שאנו רואים את הגופות, שמתחלפות ועוברות מדור לדור, זהו רק מקרה הגופות. אולם הנפשות, שהם עיקר העצמות של הגוף, אינן נעדרות, אלא נעתקות ובאות מגוף לגוף מדור לדור. ואותן הנפשות שהיו בדור המבול, הם נעתקו ובאו בדור הפלגה בבבל, עד דורנו זה, ועד גמר התיקון. באופן, שאין נשמות חדשות, אלא סכום מסוים של נפשות מתגלגלות ומתלבשות בכל פעם בגוף חדש ובדור חדש.

ונבחנים כל הדורות, מתחילת הבריאה עד לגמר התיקון, כמו דור אחד, שהאריך את חייו כמה אלפי שנה, עד שהתפתח ובא לתיקונו, כמו שצריך להיות. ולא חשוב שהחליפו כל אחד גופותיהם כמה אלפי פעמים, משום שהנפש לא סבלה כלום מחילופים אלו.

חוק ההתפתחות

ההנהגות המקולקלות של האנושות - הן בעצמן גורמות את המצבים הטובים. וכל מצב טוב הוא תוצאה של המצב הרע, שקדם לו.

ערכי טוב ורע נבחנים לא בערך המצב לעצמו, אלא על פי המטרה הכללית, אשר כל מצב המקרב את האנושות למטרה, נקרא "טוב", והמרחיקם מהמטרה נקרא "רע".

זמן קיומו של כל מצב, הוא רק זמן מסויים, המספיק לגידול קומתו של הרע שבתוכו, בשיעור כזה, שאין הציבור יכול עוד להמצא בו, אשר אז מוכרח הציבור להתקבץ עליו ולהרוס אותו, ולהסתדר במצב יותר טוב לתיקונו משל הדור הקודם. וכן הולכים המצבים ומתבררים בזה אחר זה, עד שיבואו למצב מתוקן כזה, שיהיה כולו בלי שום ניצוצות רעות.

על ידי שימוש בחכמת הקבלה מתגלה כוח שמושך למטרת הבריאה, שמושך אותנו אחריו מרצון ואהבה וללא צער ויסורים.

נודע לחכמי הטבע, שהאדם לא יניע אפילו תנועה קטנה בלי כח תנועה, כלומר מבלי להטיב לעצמו. למשל, כשאדם מטלטל את ידו מהכסא אל השולחן, הוא משום שנדמה לו, שבהניחו את ידו על השולחן, יהנה יותר. ואם לא היה נדמה לו כך, היה עוזב את ידו על הכסא בכל שבעים שנותיו, מבלי להניעה ממקומה.

אין תרופה לאנושות בשום פנים שבעולם, זולת אם יקבלו על עצמם את חוק ההשגחה, שהוא "השפעה לזולתו כדי להשפיע לבורא".

שיעור ההשפעה לזולת צריך להיות לא פחות משיעור המוטבע באדם לדאוג לצרכי עצמו. ולא עוד, אלא שצריכים להקדים צרכי זולתו על צרכי עצמו.

אהבת הבורא - זוהי המטרה, המחויבת להמצא בשעת היגיעה לצרכי חברו, שמתייגע רק כדי להגיע לאהבת הבורא.

כל זמן שהאהבה העצמית שוררת בין האומות, גם מי שרוצה להגיע לאהבת הבורא לא יוכל להגיע לזה בשלמותו, כי לא יוכל לקיים בשלמות השפעה לזולת.

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content